Jeugdplan NGF uitgerold

Nadat eind vorig jaar de Nederlandse Golf Federatie het land introk om samen met clubs te praten over, en te werken aan, een nieuw jeugdplan, wordt de toen verkregen informatie nu langzaam, en in een nieuwe serie bijeenkomsten, uitgerold. Het doel? Meer kinderen naar golfsport trekken en in het verlengde daarvan meer talenten kweken.

ngf

De vier jeugdplanbijeenkomsten die de NGF samen met PGA Holland en GolfTON organiseerden werden goed bezocht en het is de hoop en verwachting dat datzelfde gebeurt bij de tweede ronde. In totaal zullen er in maart en april van dit jaar acht regiobijeenkomsten worden gehouden waarbij uitleg wordt gegeven over de huidige stand van zaken en de plannen voor de (nabije) toekomst.

Afgelopen dinsdag was de regio Noord-West in het clubhuis van de Zaanse Golfclub de eerste regio waar de volgende stap werd gepresenteerd. Zo'n 25 afgevaardigden van clubs (vooral pro's en jeugdcommissieleden) kregen uitleg over de plannen die als doel hebben om in maximaal tien jaar tijd in elk geval een, naar Europese maatstaven, gemiddeld aantal golfers te hebben. Op dit moment bungelt Nederland voor wat betreft jeugdparticipatie onderaan (47ste van de 49 landen) en dat moet beter, aldus de federatie.

Jaarrond programma

Kaj van Leeuwen, accountmanager NGF: 'Er zijn zeker clubs waar het wél goed gaat, maar als je de cijfers op een rijtje zet dan is de conclusie dat het bij veel meer clubs echt veel beter moet voor we in de middenmoot van Europa zitten. Daar gaan we bij helpen en daar hebben we ideeën over. We moeten de golfbaan veel meer een leuke plek maken voor kinderen. Nu nodigen we ze uit voor een feestje – we zeggen dat het heel leuk is op de golfbaan – maar serveren vervolgens spruitjes: echt leuk is het vaak niet voor kinderen. Kinderen moet lekker de baan in, wedstrijdjes spelen, het moet een sport worden waarbij je een jaar lang terecht kan, niet alleen een paar maanden per jaar.'

Op de bijeenkomsten worden de details van het plan, voor zover al uitgewerkt, gedeeld en wordt geïnventariseerd welke clubs mee willen in het plan. Nog niet ingeschreven voor een van de regiobijeenkomsten maar wel betrokkene? Meer informatie over de bijeenkomsten vind je hier.

Kinderen moeten veel vaker de baan in, bij voorkeur 50% van de tijd moeten ze niet op het oefenterrein maar op de holes staan.

In Golfers Magazine 3, 11 april in de winkel, lees je een uitgebreid artikel over jeugdgolf met o.a. de NGF en Golfclub Houtrak aan het woord over de jeugdplannen.