Martijn Paehlig

Parel

In het voorjaar van 1984 verscheen het Golfjaarboek, zeg maar de oereditie van Golfers Magazine. Veertig jaar later, bij het verschijnen van het eerste nummer van 2024, kijkt hoofdredacteur Martijn Paehlig op terug.

Martijn Paehlig

'In juli 1983 schreef een niet door kennis gehinderde journalist in een Nederlands dagblad over golf. Hij koos als kop: “Een bekakt verleden en een benepen toekomst”. Hoe ver kan een mens dwalen?'

Het zijn de allereerste woorden in de oereditie van Golfers Magazine, het Golf Jaarboek 1984, dat dit jaar precies veertig jaar geleden verscheen. De auteur van dat voorwoord, met als kop 'Een parel in een halfopen doosje', was de toenmalige president van de Nederlandse Golf Federatie, de heer Verloop. En hoewel hij terecht vraagtekens zette bij het door hem aangehaalde artikel, stond de golfsport er heel anders voor dan vandaag de dag.

Uit datzelfde voorwoord: 'De belangstelling neemt sprongsgewijs toe: publiciteit, toeschouwers, maar ook spelers, vaak nog zonder baan, stromen toe. De grote bottleneck? Banen! Maar ze komen er. Vandaag dertig, vier zijn in aanleg en tientallen in ontwikkeling. In het vrijetijdperk van de negentiger jaren zullen vele tienduizenden kunnen genieten van onze unieke, gezonde, stichtende en stralende sport.'

Fast forward naar 2024. De schattingen van de NGF bleken zelfs veel te conservatief. Het aantal golflocaties nam toe van dertig naar zo'n 250 en het aantal spelers groeide explosief van enkele tienduizenden tot de ruim vierhonderdduizend spelers die nu als golfer in de boeken staan.

De onontdekte parel waar Verloop het over had, glanst als nooit tevoren. Nog altijd moet er nu en dan gestreden worden tegen vooroordelen, maar het komt minder en minder voor dat je op een verjaardag moet uitleggen waarom je golft. En mocht dat wel het geval zijn, dan schuif je de vrager een verse editie van Golfers Magazine onder de neus.

Ook Golfers Magazine is veranderd in de afgelopen vier decennia. Maar wat hetzelfde is gebleven, is dat je als echte liefhebber van de golfsport niet zonder kunt.

Misschien ook voor jou:
Golfers Magazine 1
Columns
  • Adobe Stock