NGF bekritiseert artikel over ‘gesjoemel’ van ex-directeur Jeroen Stevens

Het journalistieke platform Follow The Money publiceerde op 4 mei een lang artikel over mogelijke financiële malversaties van voormalig directeur Jeroen Stevens. De NGF neemt expliciet afstand van het stuk.

Follow The Money

Stevens trad vorig jaar af vanwege een onderzoek dat naar hem en Federatie-coach Maarten Lafeber werd gedaan vanwege ‘ongewenst sociaal gedrag’. Ruim voor de resultaten van het externe onderzoek op 31 december jongstleden door de NGF werden gemeld, was Stevens al vertrokken. Hij werd achteraf vrijgepleit en Lafeber niet.

Stevens zei destijds: ‘Die enorme passie voor mijn werk voor de NGF is geluwd, toen er op 2 augustus jongstleden onverwacht een aantal meldingen over mij via het Centrum Veilige Sport Nederland zijn binnengekomen.’‘Dit wordt gelukkig objectief onderzocht, maar het voorval heeft bij mij wél alle plezier en energie uit mijn werk gehaald. Daarom heb ik besloten mijn functie neer te leggen.’

Cash betalen
Maar volgens Follow The Money was er meer aan de hand: met name de contante betaling van inschrijfgeld bij door de NGF georganiseerde wedstrijden. Tot eind augustus 2023 kon er niet worden gepind.
Over dat onderwerp deden al voor het vertrek van Stevens tal van geruchten. Ook over het feit dat Follow The Money met een artikel bezig zou zijn.

‘Waarom moest er al die jaren per se cash worden betaald?’, schrijft Follow The Money onder de kop Golfbond stopt jarenlang gesjoemel van de directeur in de doofpot.
‘En vooral, waar is het geld gebleven? Het zijn vragen waar de huisaccountant ook op zal stuiten, waarop geen bevredigend antwoord zal komen. Een ding is zeker: het belandde niet in de boeken.’
'Waar het geld precies naartoe ging, kan accountant Schouten niet vaststellen. ‘Het is ingewikkeld om aan te tonen dat [Stevens] het geld ontvreemd heeft. Het is daarnaast ook ingewikkeld om aan te tonen dat hij het gebruikt heeft voor de NGF.’

Onterecht
De Nederlandse Golf Federatie plaatste snel na het verschijnen van het artikel een reactie:

‘Het bestuur en de directie van de NGF nemen expliciet afstand van het artikel. Het artikel bevat feitelijke onjuistheden, er wordt onterecht naar individuele personen gewezen en het artikel is grotendeels gebaseerd op insinuaties en beweringen van mensen die de NGF en individuele mensen schade willen berokkenen.’

‘De NGF organiseert landelijke wedstrijden waarbij zij van oudsher de inschrijfgelden contant ontvingen. Sinds augustus 2023 heeft de NGF haar werkwijze veranderd en is het tegenwoordig alleen nog mogelijk om giraal te betalen.’
‘Van deze inkomsten werd een deel gestort op de rekening van de NGF en verantwoord in haar jaarrekening en een deel werd gebruikt om contante betalingen te doen.’

‘De accountant is op de hoogte en heeft dit meegenomen in haar controle van de jaarrekening 2023. De bedragen worden niet materieel geacht. De jaarrekening van 2023 wordt op 13 mei aanstaande gepubliceerd.’

Op 25 mei houdt de NGF de Algemene Ledenvergadering waarin ook de financiën over 2023 aan de orde komen.

Nieuws
  • Golffile.ie