Pro tip: strategie

Wat valt er te leren van de pro's? Nou vooral op strategisch gebied pakken ze het beter aan dan wij, legt Sander van Duijn uit.

Pro tip: strategie

Op het gebied van strategie kunnen amateurs waarschijnlijk het meest leren van professionals. Een pro kiest negen van de tien keer voor de percentageslag die de grootste kans op succes biedt. Met deze strategische tips win je eenvoudig slagen.

• Haal bunkers en water uit het spel. Zorg dat je weet hoe ver het naar hindernissen is en kies een club waarmee de bal ervoor blijft of er juist ruim overheen vliegt.

• Ga uit van je gemiddelde afstand. Negen van de tien keer zijn amateurs te kort met hun approach (foto), terwijl bunkers vaak voor de green liggen. Ga dus niet uit van perfect balcontact, maar van je gemiddelde carry en kies vaker een club extra. Hou tijdens een ronde eens bij hoe vaak je de bal voorbij de vlag slaat.

• Ken je beperkingen. Kun je een lastige slag niet negen van de tien keer succesvol uitvoeren? Kies dan voor een veiligere optie, ook als de bal verder van de vlag zal eindigen. Doubles en triples van de kaart houden is de snelste weg naar lagere scores.

• Pak je verlies. Probeer een fout niet meteen weer te herstellen met een risicovolle slag. Fout op fout maken is pas echt duur. Als je uit positie ligt, heeft het prioriteit om de bal weer in het spel te brengen.

Tips
  • Ronald Speijer