Smeren, kleren, weren

De temperatuur stijgt de komende dagen weer vlot richting tropische waarden. Hou goed rekening met de gevolgen daarvan: drink en smeer dus voldoende.

zon

Nu het volop zomerweer is, de thermometer deze week richting de dertig graden stijgt, en we als golfer vaker buiten zijn, is het een goed moment de noodzaak van veilig zonnen nog eens te benadrukken.

Het aantal gevallen van huidkanker is de laatste jaren fors toegenomen, maar door verstandig met de zon om te gaan verklein je de kans voor jezelf juist weer. Het KWF hanteert sinds enkele jaren het motto ‘smeren, kleren, weren om duidelijk te maken hoe je je in drie stappen tegen de zon kunt beschermen.

Smeer altijd met een royale factor (inmiddels wordt aangeraden altijd minstens factor 30 te gebruiken), smeer regelmatig (minstens elke twee uur), vermijd de zon op de heetste uren van de dag (tussen twaalf en drie 's middags) en draag bij voorkeur beschermende kleding.

De zon vermijden is voor golfers misschien lastig – tenzij je de bal vaak naast de fairway mikt waardoor je even in de schaduw kan staan – maar het smeren en kledingadvies is prima na te leven.

Meer informatie over verstandig zonnen vind je op www.kwf.nl of download de uv-radar-app.

World
  • Adobe Stock