Reed eist honderden miljoenen

Na naar eigen zeggen al bijna tien jaar lang kapot te zijn gemaakt sleept Patrick Reed The Golf Channel en analist Brandel Chamblee voor de rechter. De aanklacht? Het doelbewust zwartmaken. De eis? 750 miljoen dollar.
@media (max-width: 679px){#fig-63da290077c39 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63da290077c39 img{#fig-63da290077c39 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-63da290077c39 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63da290077c39 img{#fig-63da290077c39 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-63da290077c39 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63da290077c39 img{#fig-63da290077c39 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-63da290077c39 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63da290077c39 img{#fig-63da290077c39 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}reed

Reed eist honderden miljoenen


Na naar eigen zeggen al bijna tien jaar lang kapot te zijn gemaakt sleept Patrick Reed The Golf Channel en analist Brandel Chamblee voor de rechter. De aanklacht? Het doelbewust zwartmaken. De eis? 750 miljoen dollar.

De aanklacht die team Reed, onder aanvoering van een advocaat met een – zacht gezegd – bedenkelijk track record, indiende beslaat niet minder dan dertig pagina's. Reed meent dat de aangeklaagden al negen jaar lang stelselmatig bezig zijn, zijn goede naam en reputatie aan te tasten en dat komt er in de aanklacht aldus uit te zien:

Beklaagden Chamblee en NBC's Golf Channel hebben samengespannen om deel te nemen aan een patroon en praktijk van het belasteren van de heer Reed, het onjuist rapporteren van informatie met valse en/of roekeloze veronachtzaming van de waarheid , dat wil zeggen met feitelijke en constitutionele boosaardigheid, met opzet belangrijke belangrijke feiten weggelaten om het publiek te misleiden, en actief de heer Reed als doelwit te nemen sinds hij 23 jaar oud was, om zijn reputatie te vernietigen, haat te creëren en een vijandige werkomgeving voor hem te creëren, en met de bedoeling om zijn naam en prestaties als jonge elite golfer van wereldklasse en de goede en zorgzame persoon, echtgenoot en vader van twee kinderen, in diskrediet te brengen.

De gevolgen hiervan zijn volgens Reed en zijn verdediging groot. Niet alleen moet hij meer dan welke speler dan ook de hoon van het publiek slikken, ook haakten sponsors af of weigerden ze met hem in zee te gaan.

Het is niet voor het eerst dat Reed juristen afstuurt op Chamblee. Begin 2020 ontving de journalist ook al een schrijven waarin hij gesommeerd werd om te stoppen met het brengen van negatieve berichten over Reed.

De reactie van Chamblee zal nu weinig anders zijn dan hij destijds was. 'Het is mijn werk om accurate analyses te maken en daarbij weeg ik mijn woorden altijd zorgvuldig.'

Hoeveel kans de rechtszaak heeft is zoals wel vaker lastig te zeggen. Op papier gebruikt Reed veel grote woorden, maar worden ook feitelijke onjuistheden opgevoerd en gemakshalve 'vergeet' hij ook dat hij al lang voordat hij een publieke figuur werd een reputatie had.

Die zal er na het indienen van deze aanklacht niet beter op worden.

Laatste nieuws