Terras golfbaan blijft vermoedelijk gesloten

Als op 28 april de terrassen onder voorwaarden weer deels openen geldt dat niet voor de meeste golfbaanterrassen. De regels worden op bijzondere wijze geïnterpreteerd waardoor horecagelegenheden op golfbanen buiten de boot vallen en moeten hopen op medewerking van de gemeente.
@media (max-width: 679px){#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff796c4f201 img{#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff796c4f201 img{#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff796c4f201 img{#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff796c4f201 img{#fig-60ff796c4f201 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}terras

Voor wie zich er op verheugde donderdag na zijn ronde eindelijk weer een biertje op het terras te kunnen drinken zal het - net als voor de uitbaters zelf - een flinke teleurstelling zijn dat de horeca op golfbanen, anders dan in het voorjaar, niet gezien wordt als 'gewone' horeca en de deuren nog langer noodgedwongen gesloten moeten houden.

De daarvoor aangevoerde redenen, zoals deze te lezen zijn op de website van de NGF, zijn op zijn minst opvallend te noemen.

De eerste reden is dat het bij sport nog steeds niet is toegestaan publiek te hebben en er wordt gesteld dat golfers die na het spelen op het terras gaan zitten als publiek bestempeld moeten worden. Dit vinden wij een merkwaardig en gezocht argument.

De tweede reden is dat op dinsdagmiddag 20 april in het allerlaatste overleg de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de terrassen van sportkantines niet te willen openen, met als argument dat zij niet de capaciteit zouden hebben voor handhaving. Dus moest sport eruit. Ook dit vinden wij merkwaardig, omdat in de brief aan de Tweede Kamer van minister De Jonge staat dat er met de horeca een 'afsprakenkader heropening horeca' wordt vastgesteld waarin ook een rol voor de handhaving bij de horeca zelf ligt.

De late streep door de heropening - tot een paar dagen voor de persconferentie was er nog de verzekering gegeven dat er geen onderscheid zou worden gemaakt voor horeca bij en horeca buiten sport - is des te opmerkelijker omdat de horeca op golfbanen vorig jaar bij nader inzien nog als reguliere horeca werd gezien in plaats van als 'sportkantine'. Het kan zijn dat gemeentes zelf lokale ontheffing verlenen - in een aantal gemeentes is dit al toegezegd en enkele tientallen banen mogen het terras heropenen - maar de kans dat je ook na 28 april na je ronde direct huiswaarts moet keren is groot, al mogen de op de baan gelegen golfshops, conform de regels over heropening van de winkels vanaf die datum wél gewoon open.

'Dit is natuurlijk enorm teleurstellend', aldus Lodewijk Klootwijk van de NVG. 'We hadden echt toezeggingen die tot vlak voor de persconferentie overeind stonden, maar op het allerlaatste moment werd er een streep door gehaald. Voor deze heropening van de horeca zal er niets meer veranderen, anders dan dat banen zelf bij de gemeente aan kunnen kloppen, maar het is nu van belang dat we bij de volgende stap wél open mogen, daar richten we ons nu op.'

Laatste nieuws