Waarom krijg je als amateur wel de beker maar niet de dollars?

De zege van Nick Dunlap haalde tal van reguliere tv-programma's en overal werd 'schande' gesproken over het feit dat hij wel de eer maar niet het prijzengeld kreeg. Maar is dat echt zo raar?

nick dunlap

Voor een amateur is er weinig mooiers dan meedoen in een wedstrijd op het hoogste niveau. Er is immers geen betere plek om te kijken waar je staat met je spelniveau, hoe je je houdt tussen de beste spelers van de wereld die vrijwel zonder uitzondering professional zijn. Mocht je na het ontvangen van zo'n uitnodiging goed presteren dan blijf je echter wel met lege handen achter. De eer en loftuitingen zijn voor jou, maar geen greep uit de prijzenpot.

Als amateur mág je wel geldprijzen in ontvangst nemen, maar de hoogte daarvan is gelimiteerd. De Amateurstatus Regels zijn daarin even duidelijk als onverbiddelijk. In Regel 3a staat dat het 'een amateur die meedoet in een scratch competitie is toegestaan een prijzengeld te ontvangen niet hoger dan duizend dollar of 850 euro tenzij de nationale federatie een lagere limiet heeft gesteld.'

Dat de cheque van Dunlap daar met zijn 1.5 miljoen dollar iets boven zat moge duidelijk zijn.

Raar en vooral ook onrechtvaardig vonden velen. 'Als je meedoet heb je ook recht op het prijzengeld' behoorde nog tot de meest vriendelijke commentaren, zonder veel moeite kon je ook vermoedens van complotten van de gevestigde orde vinden.

Maar juist het tegendeel is waar.

Lang geleden - zo'n anderhalve eeuw terug in de tijd - was geld verdienen met golf als vloeken in de kerk. Dat deed je niet. Golf was een gentleman's game dat je speelde voor de eer, niet om er geld mee te verdienen. Er ging wel geld om in de sport, maar de heren die matches organiseerden en daar op wedden, stonden in veel hoger aanzien dan de professionals die elkaar voor een paar grijpstuivers bestreden.

Nog tot in de vorige eeuw werden amateursporters als de edele bedrijvers van de sport gezien. Niet alleen in golf, ook in vrijwel alle andere takken van sport was geld verdienen - of het nu golf, voetbal of bijvoorbeeld tennis was - niet iets om na te streven, het was eerder het tegenovergestelde.

Dat professionele sporters, golfers dus ook, in hoog aanzien staan, is feitelijk pas iets van de laatste halve eeuw.

Aanpassing Regels Amateurstatus

De tijd dat de beste golfer van de wereld bewust amateur bleef, ligt echter lang achter ons. Waar Bobby Jones slechts speelde voor de eer en the love of the game, ging er ook in golf meer en meer geld om en is het als broodspeler tegenwoordig relatief 'eenvoudig' om miljonair te worden. Zelfs als amateur mag je inmiddels dus wat overhouden aan je inspanningen. Bij de laatste regelwijzigingen uit 2020 werd vastgesteld dat je als amateur kleine geldprijzen mag ontvangen.

Het grote geld kan je echter ook nu pas verdienen als je professional bent, een status die je tamelijk eenvoudig aan kan nemen, bijna zo eenvoudig door te zeggen dat je vanaf nu professional bent.

Dat Dunlap daar afgelopen zondag niet meer mee geholpen was kwam doordat hij het voor de start van het toernooi aan had moeten kondigen. Letterlijk: als hij een dag voor hij af zou slaan zijn amateurstatus aan de wilgen had gehangen, was hij nu miljonair geweest.

Natuurlijk had hij graag de cheque in ontvangst genomen die nu naar de nummer 2 ging, maar medelijden hoeft niemand te hebben met het twintigjarige toptalent. Niet alleen zal hij, als hij in de toekomst alsnog professional wordt, snel genoeg meedoen om de hoofdprijs, bij de laatste regelwijziging werd tevens opgenomen dat er geen beperkingen meer zijn voor wat betreft sponsorinkomsten, reclameinkomsten en onkostenvergoedingen.

En reken maar dat de sponsors in de rij staan om de eerste amateur met een zege op de PGA Tour sinds 1991 een mooi contract aan te bieden.

World
  • Golffile