Bondscoach Lafeber weg na uiterst kritisch rapport

Bijna vijf maanden na de eerste berichten over meldingen aan het Centrum Veilige Sport Nederland over mogelijk onaanvaardbaar gedrag van twee medewerkers van de NGF en een daarop ingesteld extern onderzoek kwam het bestuur van de NGF op Oudejaarsdag met een verklaring. Daags erna was er ook al een ad interim directeur: Ernst Boekhorst.

NGF tas

Er werd in de berichtgeving door de NGF zelf en in de meeste media geen gewag gemaakt van de namen van de medewerkers en nu nog noemt de Federatie een van de twee personen niet bij naam.

Jeroen Stevens was een van hen en nog voor uitkomsten van het onderzoek door Unravelling Onderzoek & Advies bekend werden gemaakt, nam de NGF-directeur ontslag.

‘Die enorme passie voor mijn werk voor de NGF is geluwd, toen er op 2 augustus jongstleden onverwacht een aantal meldingen over mij via het Centrum Veilige Sport Nederland zijn binnengekomen. Dit wordt gelukkig objectief onderzocht, maar het voorval heeft bij mij wél alle plezier en energie uit mijn werk gehaald. Daarom heb ik besloten mijn functie neer te leggen’, zei hij op 10 november.

Nu blijkt ‘dat het onderzoek uitwijst dat de gemelde aantijgingen ten aanzien van algemeen directeur Jeroen Stevens ongegrond zijn’, aldus de NGF in een bericht op NGF.nl.

Het NGF-bestuur toonde zich op 10 november al teleurgesteld over Stevens vertrek en voegde daar op 31 december aan toe dat men ten zeerste betreurt ‘dat de genoemde meldingen voor de gewaardeerde algemeen directeur een dermate impact op zijn werkplezier hebben gehad dat hij heeft besloten zijn functie neer te leggen en de NGF te verlaten’.

De naam van de tweede persoon naar wie na meldingen bij het Centrum Veilige Sport Nederland een onderzoek werd ingesteld wordt zelfs nu nog niet door de Federatie genoemd. Er wordt alleen vermeld dat het over ‘de bondscoach’ gaat. Niet ‘een bondscoach’ of ‘een van de bondscoaches’.
Dat lijkt er dus op te wijzen dat het om Maarten Lafeber gaat, maar er zijn of privacy of juridische redenen dat zijn naam niet wordt genoemd.

Duidelijk is wel dat het oordeel van het onderzoeksbureau niet mals is en dat de samenwerking met ‘de bondscoach’ wordt beëindigd:
‘In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de communicatiestijl van de bondscoach als ongewenst werd ervaren door een aantal (ex-)stafleden, een aantal ouders van voormalig selectiespelers en een specifieke voormalig selectiespeler in het topsportcircuit. Het onderzoeksbureau heeft geen waarnemingen dat er bij de melders spelers of ouders van de huidige selectie zaten.Het bestuur van de NGF betreurt de gevolgen voor de direct betrokkenen. Tevens worden de genoemde omgangsvormen op het gebied van communicatie onwenselijk geacht en zijn deze niet in lijn met de gewenste cultuur van de NGF. In overleg met de bondscoach is gezamenlijk besloten uit elkaar te gaan en de samenwerking niet te verlengen na 31 december 2023’.

En wat nu, luidt de vraag. In het bericht op NGF.nl wordt een eerste aanzet gegeven:
‘Uit het onderzoeksrapport zijn tevens een aantal aanbevelingen gekomen voor het topsportklimaat. Het bestuur zal zich in 2024 richten op het verbeteren van het topsportklimaat en de beoogde omgangsvormen. De aanbevelingen worden opgevolgd en in samenspraak met de (gedeeltelijk nieuwe) topsport-staf zullen er beleidsaanpassingen volgen.’

Die laatste alinea heeft een directe link naar de benoeming op 1 januari van Ernst Boekhorst.
Hij stuurde op de eerste dag van 2024 een X-bericht de wereld in: ‘Eervol om als Directeur a.i. de gelederen van de Nederlandse Golf Federatie te versterken met als aandachtsgebied het topgolf!’

Boekhorst zal in ieder geval de komende maanden twee dagen per week werkzaam zijn voor de NGF. Daarnaast is hij wekelijks ook voor twee dagen verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. En dan is er ook nog eens zijn taak als team manager van de hockeymannen die in Parijs op medaillejacht gaan – om maar te zwijgen van het voorzitterschap van de Bestuursraad van het geplaagde Ajax.

Ernst Boekhorst was zeventien jaar hoofd sponsoring bij ABN AMRO. De bank was enkele jaren partner van het KLM Open en naamgever van het Ladies Open.
‘Als je ouder wordt, komt je vanzelf op de vraag wat je nou werkelijk wil in je leven en dan zijn er bij een grote corporate organisatie steeds meer dingen die je minder leuk gaat vinden’, zei hij twee maanden geleden in een interview met Sport Knowhow XL. ‘Ik wilde zelf meer keuzes kunnen maken.’

Nieuws
  • Golfers Magazine