Weet - of wacht

‘Op 2 augustus jongstleden heeft de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) een notitie ontvangen van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)’.

Vlag NGF

Dit was de eerste zin van een bericht op ngf.nl, de bestuurlijke website van de Nederlandse Golf Federatie.

Wie, zoals ik, af en toe mensen uit een klein wereldje binnen het Nederlandse golf spreekt, weet allang dat er iets speelde. Met de dag werden de geruchten sterker en sterker en de aantijgingen heftiger.
Vorig jaar al kreeg ik, via de redactie van Golfers Magazine, een anonieme brief met beschuldigingen richting iemand die voor de NGF werkt.

Nu werd duidelijk wat er ongeveer aan de hand is: ‘Met deze notitie’, zo vervolgt namelijk het nieuwbericht, ‘ is de NGF voor het eerst op de hoogte gesteld van meldingen bij het CVSN over een tweetal personen werkend voor de golffederatie.’
‘In verband met de privacy van alle betrokkenen en zorgvuldigheid kan de NGF op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. In algemene zin kunnen wij aangeven dat het meldingen zijn betreffende communicatie- en beleidszaken. Deze kwestie wordt uiterst serieus genomen en opgevolgd’.

Let even goed op het woord meldingen. Ik heb geen idee hoeveel het er zijn. Wel over wie ze gaan.
Maar ik voldoe, net als de andere redactieleden van Golfers Magazine, aan een verzoek van de NGF: ‘Tevens doen wij een beroep op redacties, vanuit journalistiek-ethische overwegingen, om geen namen of andere details te publiceren die individuen kunnen schaden.’
Geen namen dus in dit stukje. Al zet ik wel mijn vraagtekens bij de term journalistiek-ethische overwegingen. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid en weet heus wel hoe ik daarmee moet omgaan. Daar heb ik geen advies van de NGF voor nodig. Dat geldt overigens voor de hele redactie van Golfers Magazine.

Wat mij vervolgens opviel, is alleen al het feit dat er een notitie van het CVSN lag voor sommigen voldoende aanleiding was om meteen ‘schuldig’ te roepen.
Er is niemand schuldig - of onschuldig - bevonden: het CVSN is geen rechtsprekend lichaam. Men heeft alleen de meldingen geïnventariseerd en geen vonnis geveld.
Meldingen moeten in dit soort zaken leiden tot onderzoek en de beschuldigde personen hebben recht op weerwoord.
Uit meerdere monden heb ik gehoord dat een aantal van de aantijgingen anoniem is gedaan. Ik hoop dat dit niet waar is.

Decennia geleden was Lee McPhail de general manager van honkbalclub Brooklyn Dodgers. Hij had in 1919 samen met een aantal andere Amerikaanse militairen een niet-gesanctioneerde en ook mislukte poging gedaan om de naar Nederland uitgeweken Duitse keizer Wilhelm te ontvoeren om hem vervolgens te laten berechten.
Hij was een ijzervreter die hard kon onderhandelen en discussiëren maar die geen dubbele agenda had.
McPhail had jaren later een asbak van de keizer op zijn bureau staan en een bordje waarop deze tekst stond: ‘He, who will not reason, is a bigot; he, who cannot, is a fool; and he, who dares not, is a slave’.
Om de schoonheid van deze uitdrukking niet aan te tasten vertaal ik ‘m niet en ik verwacht dat u, de lezer, begrijpt wat hij betekent en ik hoop ook dat u snapt dat ik weinig op heb met mensen die zich niet rechtstreeks tot de twee personen hebben gericht of in ieder geval tot een bestuurslid van de Federatie.

De eventuele anonieme beschuldigingen moeten - als dit klopt - wat mij betreft meteen van tafel - tenzij personen alsnog naar voren stappen om te verklaren dat zij die hebben geuit. Wie niet durft, kan of wil argumenteren en discussiëren, moet nog even goed nadenken wat voor gevolgen zijn of haar anonieme berichten kunnen hebben.
Terecht zegt de NGF: ‘We doen een dringend beroep op direct betrokkenen om over deze zaak niet via de media maar in rechtstreeks contact met ons te communiceren. De NGF staat open voor dialoog’.

Uiteindelijk zal dus onderzoek - liefst extern - moeten uitwijzen wat er daadwerkelijk is gebeurd.De NGF heeft een eigen rechtssysteem. Die instantie zal zich over de feiten en niet over meningen moeten buigen. Vervolgens is het aan het bestuur van de Federatie om te bepalen wat er met de twee personen moet gebeuren. Als de feiten uitwijzen dat zich onverkwikkelijke zaken hebben voorgedaan dan dient dat gevolgen hebben.
Ik verwacht dat de NGF vervolgens ook openbaar maakt wat er heeft gespeeld - in detail hoeft echt niet - en zich niet beperkt tot juridische teksten op ngf.nl om het vervolgens daarbij te laten. Maar zover zijn we nog lang niet, al mag dit alles niet te lang voortslepen.

Lang geleden deed ik regelmatig verslag van raadsvergaderingen van een kleine Zuid-Hollandse herindelingsgemeente. Boven de deur die naar de raadszaal leidde, hing een in steen uitgehouwen spreuk: ‘Oordeel pas als het tijd is. Dus weet - of wacht’.

Columns
  • Golfsupport.nl