NOS: ‘Meldingen over gedrag werknemers NGF’

De Federatie heeft een bericht ontvangen van het Centrum Veilige Sport Nederland, zo is op de website van de NOS te lezen.

NGF vlag

De NOS-website bericht hierover op basis ‘van bronnen’.

‘Met deze notitie is de NGF voor het eerst op de hoogte gesteld van meldingen bij het CVSN over een tweetal personen werkend voor de golffederatie’, staat in de verklaring op de bestuurs- en beleidswebsite van de Nederlandse Golf Federatie. ‘In verband met de privacy van alle betrokkenen en zorgvuldigheid kan de NGF op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de kwestie.’
‘In algemene zin kunnen wij aangeven dat het meldingen zijn betreffende communicatie- en beleidszaken. Deze kwestie wordt uiterst serieus genomen en opgevolgd.’

Een woordvoerder van de NGF laat overigens aan de NOS weten dat een schorsing voor de twee werknemers op dit moment “niet van toepassing” is.

Voor alle duidelijkheid: Centrum Veilige Sport Nederland neemt door het toezenden van de notitie geen stelling in en het is dan ook geen beschuldiging van dit instituut.
CVSN heeft meldingen - waarvan een groot gedeelte anoniem - over twee werknemers van de NGF ontvangen. Die worden door CVSN niet getoetst op waarheid. Ze werden ook niet voor het toezenden van de notitie met de NGF en/of de betrokken personen besproken.
Dat zal dus nog moeten gebeuren.
Of zoals de Federatie op ngf.nl schrijft: ‘Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen CVSN en NGF over het advies richting de NGF en op basis daarvan wordt het vervolg bepaald.’
‘De NGF zal alle inspanningen verrichten om met de melders in gesprek te gaan, uiteraard alleen als zij dit ook willen. Ook zal de NGF in gesprek gaan met de personen op wie de meldingen betrekking hebben. Daarbij staat zorgvuldigheid in alle contacten voorop.’
Met andere woorden: dit is hoofdstuk één van het verhaal. De in de notitie genoemde personen en de NGF hebben het volle recht om op de inhoud van de meldingen te reageren en hun visie te geven.

Clubs & amateurs
  • Golfsupport.nl