Zo kan de NGF-Competitie toekomstbestendig worden

Op zaterdag 26 november komen de vertegenwoordigers van de golfclubs op Papendal bijeen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Golf Federatie. We citeren de komende dagen letterlijk uit het maar liefst 213 pagina’s tellende begeleidend stuk. Te beginnen met iets typisch Nederlands: De Competitie.

Vlag NGF

De NGF Voorjaarscompetitie is al tientallen jaren een uitstekend en geliefd ‘onderdeel’ van de NGF, waaraan jaarlijks ongeveer 20.000 mensen veel plezier beleven. Dit aantal is ongeveer 5% van alle Nederlandse golfers.
De populariteit van de Voorjaarscompetitie zorgt al jaren voor wrijving tussen competitiespelers en niet-competitiespelers. En clubbesturen die deze kwestie willen adresseren, zitten in een spagaat. Want als een club een extra competitieteam inschrijft, betekent dit minder speelmogelijkheden voor niet-competitiespelers.
Maar als het extra team niet wordt ingeschreven, betekent dit dat enthousiaste leden niet aan de competitie kunnen deelnemen.
Die toenemende populariteit van de Voorjaarscompetitie – in combinatie met het beslag dat de competitie legt op de banen - heeft echter ook tot twee problemen geleid.

1. Een verdere groei van het aantal teams in de Voorjaarscompetitie is op heel veel banen niet meer mogelijk.
2. Niet-competitiespelers en gastspelers kunnen op de competitiedagen niet of slechts enkele uren per dag terecht voor een ronde.

In de afgelopen jaren is de NGF door veel clubs en banen benaderd met de vraag om mee te denken over een oplossing. De vraag kwam van verenigingen met een eigen baan, van clubs die spelen op een commerciële baan en van baanexploitanten.

(Opmerking Golfers Magazine: de NGF koos ervoor – een typisch Nederlandse oplossing – om een werkgroep in het leven te roepen met vertegenwoordigers uit tal van belanghebbenden)

Die werkgroep kwam tot de volgende aanbevelingen en daar wordt tijdens de ALV op Papendal over gestemd.

1: Het creëren van capaciteit door het terugbrengen van 27 holes naar 18 holes
Voordeel: De voorgestelde aanpassing levert nationaal ± 40% capaciteit op. Per club verschilt het, aangezien het afhankelijk is van in welke klassen de teams van de desbetreffende club spelen.

2: Het samenvoegen van de Dames Dinsdag met de Dames 50+ afdeling
Voordeel: Door het samenvoegen ontstaat er een sterkere en grotere Afdeling, waardoor reistijden zullen afnemen, er meer gelijkheid in speelsterkte is en het speelplezier zal toenemen. Het samenvoegen van alle teams levert geen capaciteitsproblemen op. Op basis van de huidige opgave kunnen alle clubs de ingeschreven Dames Dinsdag en Dames 50+ teams binnen de normale competitieperiode ontvangen. Uiteindelijk betekent het dus dat de dinsdag geheel vrijkomt voor niet-competitiespelers en gastspelers.

3: Toelaten van professionals in de Voorjaarscompetitie
Voordeel: Professionals die lid zijn van een vereniging en plezier beleven in het spelen in teamverband de mogelijkheid bieden om – net als ieder ander lid – deel te nemen aan de NGF Voorjaarscompetitie.

4: Start van een 65+ competitie
Voordeel: Het leeftijdsverschil in de 50+ competitie is een aantal jaren terug toegenomen toen de seniorenleeftijd van 55 naar 50 jaar is gedaald. Het introduceren van een 65+ competitie draagt bij aan het speelplezier van de competitiespelers.

Door het in stemming brengen van de opgenomen stempunten meent het NGF-bestuur tegemoet te komen aan de vraag van de Leden (de clubs) om te onderzoeken hoe de NGF Voorjaarscompetitie beter kan aansluiten bij de wensen van de Leden en de leden van de clubs en verenigingen.

Clubs & amateurs
  • Golfsupport.nl