WHS met rasse schreden naderbij

Hoewel het World Handicap System pas vanaf 1 maart je handicap bepaalt, kan je vanaf nu zien wat die nieuwe handicap wordt. Voor Golfers Magazine 10 zocht Jan Kees van der Velden uit wat het WHS precies inhoudt, waarom het er komt en wat we er van mogen verwachten.
@media (max-width: 679px){#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60fb3e106b90e img{#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60fb3e106b90e img{#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60fb3e106b90e img{#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60fb3e106b90e img{#fig-60fb3e106b90e img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}whs

Er zijn naar schatting 430 miljoen golfers in de wereld. Mensen die veel spelen, die er hun beroep van hebben gemaakt of die een paar keer per jaar de baan in gaan. Voor het gros is het handicapsysteem ooit bedacht om de kruk tegen de crack met veel plezier tegen elkaar te kunnen laten spelen.
Het nieuwe World Handicap System, ofwel het WHS, hing al een tijdje boven de markt. De Royal and Ancient (R&A) en de United States Golf Association (USGA) wilden het en dus komt het er. In veel landen al vanaf begin 2020. In Nederland vanaf 16 december, met een kleine overgangsfase die tot 1 maart 2021 loopt. Of we het nou willen of niet.
Waarom is ons land niet al op 1 januari van 2020 overgestapt? ‘Voornamelijk vanwege de IT’, zegt NGF-directeur Jeroen Stevens. ‘We waren bezig met andere zaken, zoals het starttijdenplatform, en je wilt de clubs niet met te veel dingen tegelijk opzadelen. Bovendien zijn er in Nederland vijftien aan de NGF gekoppelde softwareleveranciers die producten aan de clubs leveren.’
De officiële start is dus op 1 maart 2021, vlak voor het officieuze begin van het seizoen. Per 4 januari zul je twee getallen op je NGF-pas of in de app te zien krijgen: de vertrouwde EGA- en de nieuwe WHS-handicap. Daarna is het cold turkey – en voor de meeste golfers zal de handicap in het begin hoger uitvallen. Zullen we links en rechts geknakte ego’s moeten aanhoren.

Computerprogramma
'Hier ga ik nooit aan wennen. Daar ben ik te oud voor', hoor je hier en daar zeggen over de aanstaande veranderingen. Die zorg lijkt overdreven. De mens is soepel van geest. Een treffend voorbeeld? Op zondag 3 september 1967 gingen de Zweden niet langer links maar rechts rijden. De operatie was goed voorbereid (kruispunten en rotondes waren al aangepast) en om tien voor vijf werd alle verkeer stilgelegd en naar de andere kant van de weg gedirigeerd. Tien minuten later vertrokken fietsers, de Saabs, de Volvo’s, de bussen en de vrachtwagens weer – rechts rijdend. Op YouTube vind je er mooie filmpjes van.
Als dat zo simpel kan, dan moet de overgang van ‘EGA’ naar ‘WHS’ een fluitje van een cent zijn. En in feite hoef je behalve je score niets uit te rekenen. Dat doet het computerprogramma voor je.
Maar waarom deze wereldomspannende, ingrijpende operatie? Het probleem, volgens de R&A en de USGA, was dat er wereldwijd te veel verschillende handicapsystemen waren. Zes om precies te zijn. Dat gaf moeilijkheden in de ogen van the powers that be.
Problemen? Moeilijkheden? Ja, zeggen de bedenkers. Stel dat je een rondje speelt met een Spanjaard, een Amerikaan en een Australiër tijdens een toernooitje in Amerika. De handicap van de Spanjaard is berekend op basis van ons EGA-systeem. De Australiër en de Amerikaan gaan uit van andere grondslagen. Als je de bedenkers van het WHS mag geloven, is dat bij wijze van spreken de basis voor ernstige conflicten.

Gemor
Ik neem de vrijheid dat te mogen betwijfelen. Al jaren, al decennia, spelen we met golfers uit alle windstreken. Nu misschien even niet, maar dat komt wel weer. En heb je dan problemen met handicaps? Met uitzondering van Zuid-Amerika heb ik in elk werelddeel gegolft. Aan pro-ams meegedaan en gesponsorde toernooien gespeeld. Gewoon vanaf mijn NGF-handicap. Nooit iets van twijfel of aversie gemerkt.
Toch gaat alles op de schop. Ik moet zeggen dat er gelukkig wel voor de beste oplossing is gekozen. Het WHS is gebaseerd op wat de Amerikanen al heel lang doen, en men zegt dat het Amerikaanse systeem, bedacht door de USGA, je speelsterkte het beste reflecteert. Dat is waarschijnlijk ook zo, al zullen er altijd lieden zijn – zeker in Nederland – die ‘ja maar’ beginnen te roepen. Als je iedereen tevreden wilt stellen, kom je natuurlijk nooit ergens.
Ook in NGF-kringen is er gemord – zeker door mensen die vroeger qua handicaps en regels aan de touwtjes trokken. En dat zal in andere landen ook wel het geval zijn.
Toen we jaren geleden de regels voor de EGA-handicap moesten volgen, stonden sommigen ook op hun achterste benen. Stableford als uitgangspositie was hen een gruwel. Nu weet niemand beter.
Enfin, lees de verderop geplaatste gedetailleerde informatie en laat het maar over je heen komen. Aan het einde van het seizoen heeft niemand het er meer over, want golfers zijn meesters in het zich aanpassen aan de omstandigheden. Als je sport beoefent op veel verschillende soorten banen, onder alle weersomstandigheden, dan moet het omgaan met het WHS geen probleem zijn.

WHS van A tot Z

De uitgangspunten

De basis voor elke in te leveren score zijn de brutoscores per hole. Maar als de spelvorm stableford of tegen par is, kun je op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stablefordpunten oplevert.

Elke brutoscore over negen of achttien holes wordt omgerekend naar een brutoresultaat over achttien holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als bijvoorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze twaalf slagen krijgt, een brutoscore van 85 maakt, dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1. Deze 10,1 is de score 'boven par' op een standaardbaan. De dagresultaten worden met decimalen bepaald.

Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaardbaan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan (127), vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste brutoscore (85) en de course rating (73,6). In dit geval is het dagresultaat (113/127) * (85-73,7) = 10,1.

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste acht dagresultaten van de laatste twintig ronden.

De voordelen – volgens de R&A en de USGA

Dezelfde berekening voor alle golfers, waar ook ter wereld. Zo kun je met iedereen op een eerlijke manier wedstrijden spelen, op elke baan ter wereld.

In het oude systeem was het zo dat de handicap van een speler met handicap 51 anders werd berekend dan de handicap van een speler met handicap 3. Dat is niet meer zo. Alle handicaps worden op dezelfde manier berekend.

Het WHS kent geen handicapcategorieën. Dat betekent dat ook spelers met een handicap lager dan 4,4 (handicapcategorie 1) in 2021 qualifying ronden met vrienden mogen spelen. Ook ronden van negen holes kunnen qualifying zijn.

Vanaf 2021 kun je al je qualifying ronden die je in het buitenland hebt gespeeld, inleveren. Voorheen kon dat alleen in landen die ook het EGA-handicapsysteem hanteerden.

Met één handicapsysteem voor de hele wereld is het gemakkelijker om golfdata uit verschillende landen te vergelijken en evalueren, om zo de gezondheid van de sport te monitoren.

Van het ene naar het andere systeem

Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.

Veel golfers hebben in de afgelopen jaren geen totaal van twintig scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- naar WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden.

Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk. Maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn. Initieel zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan. Maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.

Bij spelers die minder dan negen scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid.

Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.

Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.

De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van twintig scores. Dus iedereen wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste acht, dan wordt een brutoscore met als equivalent 31 stablefordpunten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan een score met als equivalent 26 stablefordpunten.

Ook aan denken

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inlevere. Zowel over negen als achttien holes en onder voorwaarden ook over tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien of zeventien holes.

Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. In het WHS heet dat de Playing Conditions Calculation (PCC). Deze wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.

Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend het geval is.

Daarnaast is er nog een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

Het tijdpad

Fase 1: transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021

Fase 2: dubbele handicapvermelding van 4 januari tot 1 maart

• Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-pas in de GOLF.NL-app.
• Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) twintig scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
• Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap.
• Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

WHS vanaf 1 maart

• De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Meer weten en een WHS-expert worden?

Ga naar de website van je club of surf naar www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem of www.whs.com

Bron: NGF

(Dit artikel stond eerder in Golfers Magazine 10. Nog geen abonnee? Sluit hier een abonnement af of koop een losse editie)

Laatste nieuws