Golf & Groen Symposium

Dat ook de golfwereld er niet aan ontkomt zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende omstandigheden, bleek eens te meer tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium waar enkele honderden betrokkenen uit de golfwereld werden bijgepraat over de stand van zaken.
@media (max-width: 679px){#fig-656edaa234887 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-656edaa234887 img{#fig-656edaa234887 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-656edaa234887 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-656edaa234887 img{#fig-656edaa234887 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-656edaa234887 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-656edaa234887 img{#fig-656edaa234887 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-656edaa234887 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-656edaa234887 img{#fig-656edaa234887 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}groen

Keynotespeaker Ruud Veltenaar zette direct de toon voor de dag. 'We leven in een tijd van grote verandering. Het is niet de vraag of, maar hoe ons leven gaat veranderen en daar zou direct uit voort moeten vloeien de vraag wat jij, wij, iedereen, daar zelf aan bij kan dragen. Dat geldt voor individuen maar zeker ook voor golfbanen', aldus de spreker, ondernemer, filosoof in zijn lange inleiding.

In de navolgende breakoutsessies was dat de terugkerende constante, al werden overal andere accenten gelegd. Neem de apparatuur waar banen mee worden onderhouden: het tempo van electrificering is hoog maar door veel data te verzamelen en die effectief in te zetten bij het onderhoud valt er nog veel te winnen. Of neem het vraagstuk van duurzaam waterbeheer op golfbanen. Dat is meer dan alleen het goed inspelen op periodes van droogte en periodes van overvloedige regenval en het opvangen en beheersen van waterstromen, ook de kwaliteit(snormen) van oppervlaktewater mag niet uit het oog verloren worden. Niet alleen voor op de baan zelf, maar ook met het oog op de ecologische meerwaarde van golfbanen en het aldaar aanwezige water. En natuurlijk was er ook ruim aandacht voor het steeds sneller naderende jaar 2025, het moment waarop chemievrij beheer de norm wordt.

Golfbanen worden buiten de golfwereld nog wel eens gezien als deel van het probleem in plaats van een deel van de oplossing. Zo kan een golfbaan in de buurt van stedelijk gebied uitstekend dienen als natuurlijk hulpmiddel om de temperatuur lager te houden, net zoals ze kunnen dienen als wateropvangplaats. En, niet in de laatste plaats, kunnen golfbanen goed dienen als plekken om aan hittestress te ontkomen, en ook daarin zijn slagen te maken toonde Kris Van Ingelgem, oud-greenkeeper en tegenwoordig golfbaanmanager en bestuurder van Golf Vlaanderen aan in zijn bijdrage 'hoe verover je als golfbaan een plaats in de samenleving? 'Zelfs op golfbanen kennen heel weinig mensen het GEO-logo, dan wordt het wel heel moeilijk om het verhaal daarbuiten goed uitgelegd te krijgen. Het is zaak niet alleen in te zetten op duurzaam beheer, maar dit verhaal ook zo breed mogelijk uit te dragen om van negatieve beeldvorming af te komen en zorg dat er geen sprake is van greenwashing. Zeg niet zelf dat je groen bent en doet, maar doé het ook echt en laat anderen het zeggen.'

Veltenaar: 'Golf heeft alles in zich om een grote rol te spelen in de transitie waar we als maatschappij aan begonnen zijn. Dat is eng, maar zal uiteindelijk - al duurt het generaties - een betere wereld opleveren. Als we de crisis omarmen, als we leren omdenken, is er van alles mogelijk. De toekomstscenario's voorspellen over het algemeen weinig goeds. Als we niet ingrijpen worden we de eerste soort die er met succes in slagen de natuur niet alleen aan te vallen maar ook te verslaan. Het goede nieuws is echter dat we de sleutel tot een beweging de goede kant op ook zelf in de hand hebben. Als we accepteren dat dingen veranderen dan hoeven de noodzakelijke aanpassingen helemaal geen achteruitgang betekenen.'

Laatste nieuws