@media (max-width: 679px){#fig-60ff6f0461b08 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f0461b08 img{#fig-60ff6f0461b08 img.lazyloading{width: 65px;height: 65px;}}@media (min-width: 680px)#fig-60ff6f0461b08 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f0461b08 img{#fig-60ff6f0461b08 img.lazyloading{width: 65px;height: 65px;}}

Eerste weken na herstart golf succesvol verlopen

Toch nog NK’s in 2020?

De Nederlandse Golf Federatie kijkt vast vooruit naar de rest van 2020 en ook naar 2021. Een gesprek met directeur Jeroen Stevens.
@media (max-width: 679px){#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f046434f img{#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f046434f img{#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f046434f img{#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ff6f046434f img{#fig-60ff6f046434f img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Jeroen Stevens

Alle nationale golfkampioenschappen werden naar aanleiding van de Covid-19 crisis door de NGF van de kalender gehaald. Maar nu de maatregelen door de overheid zijn versoepeld en er mogelijk na 1 september weer evenementen mogen worden georganiseerd, ziet directeur Jeroen Stevens (foto boven) mogelijkheden.

'We zijn nu druk bezig om te proberen afspraken met banen te maken’, zegt hij. ‘De NGF heeft de intentie om in de maanden tot ongeveer 1 november in ieder geval de NK’s te organiseren – voor de junioren tot en met de senioren.'

'Daarnaast willen we, indien mogelijk, nog een aantal andere wedstrijden plannen. Vooral voor de jeugd. Ik verwacht dat we tussen nu en twee weken meer weten. Zoals het er op dit moment naar uitziet, wordt er in 2020 echter geen Nationaal Open gespeeld.’


Ledenvergadering en begroting

De NGF is een federatie van golfclubs en die bepalen uiteindelijk het beleid. ‘Ik hoop dat we de Algemene Ledenvergadering in september kunnen houden’, aldus Stevens. ‘Al weet ik nog niet in welke vorm.’

In tegenstelling tot andere sportbonden heeft de Nederlandse Golf Federatie (nog) geen financiële problemen.

‘Al hebben we natuurlijk wel de nodige maatregelen moeten nemen’, zegt Jeroen Stevens. ‘Het is jammer dat er geen Ladies Open en Challenge Tour kan worden georganiseerd. Maar je hebt dan ook geen kosten. Dat hielp weer bij het doen van andere belangrijke uitgaven.’

‘Ik kan er inhoudelijk nog niet veel over zeggen, maar de crisis zal ongetwijfeld ook voor de NGF gevolgen hebben voor de begroting van 2021. De komende maanden zullen uitwijzen in welke mate en hoe we daar bestuurlijk op in gaan spelen.’


Clubs en banen

Stevens is tevreden over de herstart van het seizoen voor de ‘gewone’ golfers.’

‘Ik hoor veel positieve geluiden. Het is op veel banen lekker druk, maar we weten ook dat op enkele van hen de horeca nog niet open is. Dat is voor hen een tegenvaller.’

‘Sommige verenigingen laten weten dat de belangstelling voor lidmaatschappen toeneemt. Ook dat is goed.'

Rapport

Het onderzoek naar productdifferentiatie dat de Nederlandse Golf Federatie begin 2020 onder leden van clubs met of zonder eigen baan, maar ook onder leden van de Stichting Golfsport, heeft uitgevoerd moet een beeld gaan brengen van wat golfers willen. Dat moet eigenaren, exploitanten en clubbestuurders helpen om een verdienmodel te maken dat de club of baan toekomstbestendig kan maken.

Dat schreef de NGF-uitgave GolfMarkt in het najaar van 2019.

Het onderzoek, uitgevoerd door MI Sportscompany, is uiteindelijk gehouden onder de leden van ruim 35 clubs. Daartoe behoorden ook golfers die geen lid zijn van een vereniging van een eigen baan.

De resultaten zijn binnen en de NGF gaat die delen met de deelnemende clubs.

‘Er waren zo’n vijftienduizend respondenten’, zegt Stevens. ‘Het onderzoek heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. In ieder geval voor de clubs zelf.'

'Of je er een algemene lijn in kunt bespeuren die van toepassing is op de hele golfmarkt, is nu nog niet vast te stellen. Daarvoor hebben we nog een paar weken nodig’.

Laatste nieuws