Oppassen met cijfers

Over onderzoeken, dwarsverbanden en hoe goed golf voor je zou kunnen zijn.

Een Zweeds onderzoek dat al enkele jaren oud is, heeft een nieuw leven gekregen. Om de relatie tussen golf en gezondheid te bevestigen, hebben Schotse researchers de uitkomsten nog maar eens gebruikt.

Het Zweedse rapport gaf aan dat actieve golfers gemiddeld langer leven.

Voor alle duidelijkheid: ik behoor zeker niet tot het deel van bevolking dat elk wetenschappelijk onderzoek als ‘ook maar een mening afdoet’.

Ik schrok mij bijvoorbeeld werkelijk een hoedje bij het aanhoren van de onzin van een aantal moeders die hun kleine kinderen niet meer laten inenten. Je zal je baby van een week of zes maar naar een crèche brengen waar niet-gevaccineerde dochtertjes of zoontjes van dit soort malloten rondlopen.

(Excuses voor dit intermezzo, maar grootvaders hebben ook hun zorgen).

Uit tal van andere onderzoeken – ook in ons land – is gebleken dat naarmate het inkomen van mensen hoger is hun levensstijl gezondere trekjes vertoont. Zij kunnen betere voeding kopen en hoeven zich in mindere mate druk te maken over het eigen risico dat aan hun ziektekostenverzekering is verbonden. Al deze – en andere – factoren zorgen ervoor dat de bovenlaag van de bevolking een hogere (gezonde) levensverwachting heeft, concludeert bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek:.

‘Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is bijna 53 jaar voor mensen met alleen basisonderwijs. Voor mensen met hbo of universiteit is dit bijna 72 jaar. ‘

En uit The New York Times van eerder dit jaar:

‘For example, for American men in the top 1 percent, 87 really is a typical life span, according to research by the Stanford economist Raj Chetty and seven colleagues that was published in the Journal of the American Medical Association this month.

Alas, a gardener earning $30,000 a year is unlikely to live that long. Men in that income tier die, on average, at age 78.’

En we hoeven er geen doekjes om te winden: de meeste golfers komen nog steeds uit wat de marketeers de A1- en de A2-doelgroepen noemen. In de VS en zeker in Nederland.

Er zijn natuurlijk tal van factoren die – zo zullen veel golfers beamen – bijdragen aan een gezonder leven: actief zijn in de buitenlucht, per rondje van achttien holes een kilometer of zes lopen en een swing of vijftig tot zeventig maken.

Golf is geen duursport en je kunt ‘m dan ook tot op hoge leeftijd beoefenen. Ouderen houd je vaker uit een potentieel sociaal isolement.

Met andere woorden: golf is goed voor je, ook al heeft 98 procent van de Nederlandse bevolking dat (nog) niet ontdekt. Maar om een directe relatie te leggen tussen het beoefenen van golf en een hogere levensverwachting – dat gaat mij net iets te ver.