Gelezen in Golfers Magazine: Regelwijzigingen

Een dezer dagen komen de R&A en de USGF met de langverwachte regelwijzigingen. Golfers Magazine liep er al op vooruit.

Naar verwachting komen de regelgevende instanties een dezer dagen met een paar forse wijzigingen in de golfregels. In Golfers Magazine 1, nu in de winkel, stonden Jan Kees van der Velden en Martijn Paehlig er al bij stil. Wat kunnen we verwachten en wat zouden we graag anders zien?

Het huidige regelboekje – officieel geldig tot 2020 – telt 224 pagina’s. Dat is vrij veel om 34 Regels te behandelen. Ingewijden laten weten dat het aantal Regels ‘aanzienlijk zal worden teruggebracht’. Er wacht ons, met andere woorden, de grootste verandering van de Golfregels in decennia.

De R&A en de USGA staan niet bekend als de meest progressieve organisaties van de sportwereld. Maar de druk om golf aantrekkelijker te maken zodat aan de ene kant meer golfers blijven spelen en aan de andere kant meer mensen voor de sport kiezen, is groot.

De woorden van de grootste golfer aller tijden, Jack Nicklaus, zijn bijna in marmer gebeiteld: ‘Golf is te duur, te moeilijk en het neemt te veel tijd is beslag.’

Eens in de vier jaar buigen de R&A en de USGA zich over de Regels. Meestal zijn de verandering miniem en gaat het over nuances. Maar van nuances is bij wat de twee wetgevende organen lijken te gaan voorstellen geen sprake. Daarbij komt dat er serieus wordt gesproken om de veranderingen niet op 1 januari 2020 maar al een jaar eerder te laten ingaan. Voor het eerst in tijden is je Regelboekje dus niet vier maar drie jaar geldig.

De herkozen voorzitter van de USGA, Diana Murphy, had het in haar President’s speech over ‘een van de meest hervormende initiatieven’. Vervolgens ging ze in op wat de Regels zouden moeten zijn, hoe ze worden gecommuniceerd en hoe ze kunnen helpen om van golf een plezieriger spel te maken. ‘Waarom? Omdat we luisteren en we uw zorgen hebben waargenomen. Met onze pogingen door de jaren heen om gedegen te zijn, zijn de Regels te lang en te technisch geworden. Het doel van dit project is eenvoudig: ervoor zorgen dat de Regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. We willen er ook zorg voor dragen dat de Regels relevant zijn ten opzichte van hoe mensen nu leren en informatie tot zich nemen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de sport zelf – de sport waar we van houden – nog altijd als uitgangspunt heeft dat je de bal speelt zoals hij ligt en de baan zoals je hem aantreft. Elke vier jaar zijn er wel veranderingen geweest’, aldus de preses van de USGA. ‘Maar er zijn ook tijden dat je even afstand moet nemen om de Regels vanuit een breder perspectief te bekijken. We zijn echt van mening dat dit een van die tijden is.’

De Regels moeten makkelijker en voor iedereen begrijpelijk.

Woordvoerders van de R&A en de USGA houden de lippen voor de rest stijf op elkaar, maar in de tijd van sociale media is geen enkel geheim meer veilig. Tijdens het Abu Dhabi Championship, half januari, informeerde David Rickman, executive director of Rules van de R&A, de spelers tijdens een meeting wat ons te wachten staat. Hoewel noch Rickman, noch de R&A willen reageren, is het interessant wat er via de media uitlekte. Daarbij voegen we wat andere mogelijke veranderingen toe die ons via andere kanalen hebben bereikt.

Het zoeken naar een verloren bal wordt van vijf naar drie minuten teruggebracht.

Elke tijdwinst die kan worden geboekt, is welkom. Het zal spelers in ieder geval bijna verplichten om veel sneller een provisionele bal te slaan. Nu is het idee dat de bal toch wel binnen vijf minuten wordt gevonden vaak (te) groot.

Het repareren van spikemarks wordt toegestaan.

Als dat gaat gebeuren, zal bij veel spelers een van de grootste frustraties verdwijnen. Want waarom mag je wel een pitchmark repareren? Van een spikemark heb je immers evenveel last.

Een bal droppen hoeft niet meer van schouderhoogte.

Kunnen zeer ervaren golfers zich nog herinneren dat je – tot eind jaren tachtig – de bal over je schouder moest droppen? Nu lijkt het begrip schouderhoogte te gaan verdwijnen. Maar hoe het droppen dan wel moet gaan gebeuren, is onduidelijk. Vanaf heuphoogte, gewoon neerleggen?

Bij waterhindernissen vooral rode paaltjes.

Volgens de ene bron verdwijnt ‘geel’ helemaal, terwijl de andere het erop houdt dat waar ook maar enigszins mogelijk rode paaltjes worden geplaatst, maar dat er in bepaalde situaties ook voor geel kan worden gekozen.

Andere regel voor clublengte(s) bij het nemen van relief.

Interessant, maar hoe zal dat in de praktijk gaan? ‘Zo maar een bal droppen’ is vragen om moeilijkheden: valsspelen wordt dan bijna legaal. Of mag je straks droppen waar je wilt als het maar niet dichter bij de hole is?

Gaat de tijd die je hebt om je bal te vinden van vijf naar drie minuten?

Natuurlijk stelden wij ons de vraag die iedereen zich wel een stelt. Wat nou als wij het voor het zeggen hadden...wat zouden we dan (nog meer) veranderen?

Als wij het voor het zeggen hadden...

Provisionele bal

Als je niet zeker weet of je bal misschien verloren is, dan speel je om het tempo er in te houden (als het goed is...) een provisionele bal. Tenzij de bal wellicht in het water verdwenen is, dan mag het niet. We willen niet zeggen dat dat onzin is, maar wat zou het – opnieuw – een hoop tijd en ergernis schelen als je ook bij dergelijke twijfel voor de zekerheid nog een bal speelt. Ook hier geldt: van die wandeling terug naar de tee als je je bal toch niet kan vinden is nog nooit iemand gelukkig geworden.

Out-of-Bounds

Of je je bal nu met een grote plons in het water ziet verdwijnen of voorbij de witte paaltjes, weg is weg. Toch is er een verschil. Bij die waterbal heb je in elk geval nog het voordeel van afstand, en mag je droppen op de plek waar je bal het water in ging. Bij out-of-bounds heb je die 'luxe' niet en moet je terug naar de plek waar je je laatste bal speelde. Behandel out-of-bounds als een waterhindernis. Scheelt meters, scheelt tijd, scheelt ergernis.

Spelen uit een divot

Ja, je moet de bal spelen zoals je hem aantreft, maar er zijn gevallen waar dat enorm onrechtvaardig voelt. Als iemand de bunker niet heeft aangeharkt en jij in zijn voetstap ligt bijvoorbeeld. Of als je in iemand anders divot terecht komt. Dan wordt jij gestraft voor de onachtzaamheid van een ander. Zou het niet eerlijker zijn als je in dat geval de bal mag droppen binnen een redelijke afstand?

Pad is integraal onderdeel van de baan

Het kan met een local rule worden aangepast, maar dat gebeurt nog lang niet overal: relief van een verhard pad geven. Dat de professionals er vanaf moeten spelen, vooruit. Als zij hun club zwaar beschadigen lopen ze naar de tourtruck en halen ze een nieuw ijzer, een luxe die 'wij' niet hebben. Het materiaal is te kostbaar om zomaar op de stenen stuk te slaan. Kom, pas die local rule aan en laat amateurs dat pad ontwijken.

Advies geven

Als je zomaar een rondje speelt, kan je je spelpartner rustig vertellen welke club je gebruikte, of welke lijn hij moet nemen, maar doe je dat met een scorekaart op zak, dan mag je twee slagen bij je score optellen. Het kan niet alleen tijd schelen als je het niet opnieuw allemaal zelf hoeft uit te dokteren, willen we niet allemaal met meer plezier door de baan? Met een beetje hulp van je vrienden kan je een heel eind komen.

Mag droppen straks van elke hoogte?

(Foto's: Getty Images)