R&A en USGA presenteren voorstellen Regelwijzigingen

Wat gaat er allemaal veranderen als het aan de regelgevende instanties ligt?
@media (max-width: 679px){#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e6d88f443cf img{#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e6d88f443cf img{#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e6d88f443cf img{#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e6d88f443cf img{#fig-65e6d88f443cf img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}

Vlaggen hoeven niet meer bewaakt te worden op de green, als een bal per ongeluk beweegt levert dat geen strafslag meer op, losse natuurlijke voorwerpen mogen worden verwijderd uit de bunker en zelfs het aanraken van het zand is niet langer strafbaar, de zoektijd wordt teruggebracht van vijf naar drie minuten.

Ready golf wordt de norm.

Het zijn zomaar een paar van de Regels die, als het aan de mannen en vrouwen die over de regels gaan ligt, per 1 januari 2019 ingevoerd of aangepast gaan worden. Het is de grootste en meest ingrijpende verandering sinds de uit 1744 stammende eerste versie van de golfregels. Het waren er destijds dertien en ze werden opgesteld door The Gentlemen Golfers of Leith.

Nu hebben we 34 Regels en dat gaan er - als alles doorgaat - 24.

Al maanden werd er op de aankondigingen van de regelgevende organen gewacht. De R&A en de USGA zijn overigens al sinds 2012 in gesprek met elkaar over de vereenvoudiging van de Regels.

Nu en dan druppelde wat informatie door, maar pas vandaag - 1 maart 2017 - komen de R&A en de USGA zelf naar buiten met een 'online preview' die de start is voor een zes maanden durende periode van feedback en evaluatie. Alle golfers - dus ook jij - kunnen de voorgestelde regels tot zich kunnen nemen en ze bij de R&A en de USGA van input voorzien voordat ze in 2018 definitief worden gemaakt.

'Ze worden ingevoerd per 1 januari 2019', aldus een deel van de persverklaring van beide organisaties.

Met andere woorden: de regelwijzigingen die nu naar buiten komen zijn voorstellen en kunnen nog veranderen voor ze uiteindelijk definitief worden.

David Rickman van de R&A benadrukte bij de bekendmaking nog maar eens dat het primaire doel van de aanpassingen is de regels beter begrijpbaar en toepasbaar voor alle golfers te maken. 'We hebben alle regels tegen het licht gehouden en gekeken waar we ze misschien logischer konden maken en we denken dat we een groot aantal stevige verbeteringen hebben gevonden. Het is belangrijk dat we de regels aan blijven passen aan, en mee laten evolueren met, de tijdgeest, maar we moeten er tegelijkertijd wel voor waken niet de essentie van het spel en zijn geschiedenis te veranderen.'

Om te beginnen gaat het aantal regels dus terug van de huidige 34 naar 24, de regels worden in kortere zinnen en begrijpelijker taal opgesteld en zullen beter en logischer te vinden zijn. Ook de wijze waarop de regels worden aangeboden (vertaling, technologie, etc) wordt aangepast aan de huidige tijd.

Regel anders

Enkele highlights:

* Geen straf voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green of tijdens het zoeken. En een speler is niet verantwoordelijk voor het feit dat een bal beweegt, tenzij 'nagenoeg zeker' is dat hij of zij dat zelf deed.

* Een club die tijdens de ronde kapot gaat - of dit nu bij normaal gebruik of uit boosheid is - mag gebruik blijven worden, maar mag niet worden vervangen.

* De vlag op de green hoeft niet langer bewaakt te worden. Wie deze tijdens het putten raakt krijgt hiervoor - net als bij het spelen van buiten de green - geen straf. Verder mogen ook spikemarks en andere beschadigingen aan de green gerepareerd worden en is ook het aanraken van de puttinglijn geen probleem meer.

* Gele en rode paaltjes, nu nog alleen in gebruik bij waterhindernissen, mogen ook ingezet worden bij andere gebieden zoals woestijn, lavasteen, jungle, etc. Het gebruik voor het nemen van relief bij laterale hindernissen wordt breder ingevoerd en er zal geen straf meer worden uitgedeeld voor het raken van het water of het verwijderen van losse elementen in de hindernis.

* Het verwijderen van losse elementen uit de bunker is niet langer strafbaar, net als het aanraken van het zand met de hand of de club. Het blijft echter niet toegestaan om de club werkelijk te grounden in de buurt van de bal om de uitdaging van spelen uit de bunker wel in stand te houden. Een bal hoeft - eenmaal in de bunker - ook niet altijd vanuit die bunker te worden gespeeld: er komt een optie om - met twee strafslagen - de bal buiten de bunker te droppen.

* Droppen hoeft niet meer vanaf schouderhoogte maar mag van elke afstand net boven de grond - of welke andere ondergrond dan ook. 

* Om de snelheid van spelen te bevorderen wordt de tijd die je naar een bal mag zoeken teruggebracht van vijf naar drie minuten en wordt nadrukkelijk toegejuicht dat er in strokeplay 'ready golf' wordt gespeeld.

De NGF, juicht de voorstellen toe, zo laat men in een eerste reactie weten: 

“Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de regels worden herzien door de grootste organisaties in golf. Onze voorkeur gaat er zeer sterk naar uit dat de regels eerlijker, begrijpelijker en toepasbaarder worden voor iedere golfer. De NGF gaat zich hier de komende tijd over buigen en zal alle input geven om de R&A en de USGA te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.”

De R&A en de USGA  maken hun plannen nu openbaar maar roepen golfer nadrukkelijk op feedback te geven op de voorstellen. Dat kan vanaf vandaag tot en met 31 augustus 2017 op www.randa.org en www.usga.org/rules. Alle feedback wordt bekeken, gewogen en al dan niet meegenomen voor de nieuwe regels definitief worden ingevoerd per 1 januari 2019.

(Foto boven: Golfsupport)

Laatste nieuws