VVG wordt Golf Vlaanderen 

Een nieuwe naam voor een ambitieuze federatie

VVG

Op 22 november 2017 werd, tijdens de Algemene vergadering, Golf Vlaanderen én het nieuwe samenwerkingsverband #BEgolf gelanceerd.

'Golf Vlaanderen staat', zo zegt men in een persbericht, 'voor een moderne, dynamische sportfederatie die klaar is voor de toekomst. Natuurlijk met dezelfde waarden en fundamenten als voorheen, maar met een frisse look en nieuwe tools om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken'.

De Vlaamse Vereniging voor Golf, afgekort VVG, is opgericht in 2001. Er was - en is - een Koninklijke Belgische Golf Federatie. Daarnaast startten de Walen ook een eigen 'club'.

De reden was dat bij onze zuiderburen de dossiers ruimtelijke ordening en sport geregionaliseerd zijn. Ook qua subsidies was regionalisering een noodzaak.

Na zestien jaar zegt dce de VVG nog steeds voor een jonge, dynamische sportfederatie te staan die de knelpunten inzake ruimtelijke ordening zo goed als mogelijk wist op te lossen én die in samenwerking met Sport Vlaanderen en alle andere partners uitgroeide tot een olympische programma met heel wat sportieve successen.

'Een volwaardig ontwikkelingsprogramma vanaf talentdetectie tot Top Golf Vlaanderen werd gecreëerd met de Topsportschool als vaandeldrager. Ook naar wedstrijden toe werd zowel een recreatief als competitief aanbod uitgebouwd, waarbij we met veel dank terugkijken op het werk en de start die de VVG kreeg vanuit van het Comité Beker van Vlaanderen'.

'De laatste jaren is de VVG meer dan alleen een sportfederatie. De VVG vertegenwoordigt ook de golfclubs als economische en toeristische sector, waarbij tal van domeinen komen kijken zoals innovatie, IT, management, milieu, marketing, promotie met Start to Golf en Golf in Flanders als nieuwe merken. Daarenboven vervullen we i.s.m. de clubs ook een sociale en maatschappelijke rol met o.a. het project G-golf, golf voor personen met een handicap'.

Daarom vincd men dat de tijd rijp was om verder door te groeien: Vlaamse Vereniging voor Golf wordt Golf Vlaanderen met een volledig nieuwe ‘branding’.

Met het project #BEgolf is er namelijk  een nieuw elan ontstaan in de samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf (de Waalse federatie) en de KBGF.

De federaties zullen op het vlak van sponsoring, communicatie en trainingen voor talentvolle spelers met dit overkoepelend logo naar buiten komen.

Naast de naamswijziging werden de statuten van zowel KBGF, AFGolf als Golf Vlaanderen aangepast waardoor de clubs hun lidmaatschappen beter kunnen differentiëren.  Deze wijziging werd met een ruime meerderheid (89 procent) goedgekeurd.  Een sterk draagvlak was dus aanwezig.

De clubs zullen de mogelijkheid krijgen om tot drie types federatiekaarten aan te bieden.  Naargelang de aanwezige infrastructuur kan de club vanaf heden beslissen een lidmaatschap te koppelen aan een specifieke federatiekaart. 

De federaties stellen de tools ter beschikking aan de clubs om beter in te spelen op de steeds in evolutie zijnde golfmarkt. De clubs kunnen hierdoor verschillende doelgroepen aanspreken en binden.

Daarna werd afgesloten met enkele aankondigingen zoals nieuwe opleidingen, nieuwe informatica tools, de uitreiking van de jeugdlabels Rabbit, Birdie en Eagle én de eerste G-golf friendly labels. 

meer info: www.golfvlaanderen.be