Internationaal duurzaamheids-certificaat voor Tespelduyn

GEO-certificaat naar baan in Noordwijkerhout

tespelduyn

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft dit certificaat in samenwerking met de Golf Environment Organization (GEO) ontwikkeld voor golfbanen die op aantoonbaar duurzame wijze het onderhoud uitvoeren en specifieke aandacht geven aan natuur en milieu. Het certificaat omvat een 6-tal deelgebieden waaraan vele criteria zijn gesteld. Voldoet de organisatie aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor het GEO-certificaat.

Op 30 januari heeft de NGF dit begeerde certificaat aan directeur Peter Duivenvoorde uitgereikt tijdens het Nationaal Golf Congres in ‘t Spant in Bussum. “Het certificaat geeft aan dat je op alle punten minimaal een voldoende scoort”, aldus Duivenvoorde.  “Alle punten zijn dan ook echt alle punten! Je bent duurzaam en milieubewust bezig, gebruikt weinig tot geen bestrijdingsmiddelen en bent terughoudend met kunstmest”.

Met het verkrijgen van het GEO-certificaat wordt een periode van liefst 2 jaar aan voorwerk afgesloten. “Wij hebben voor dit project een commissie met onze hoofdgreenkeeper Ro Wempe en een team van kundige vrijwilligers weten samen te stellen en deze commissie heeft onder leiding van  coördinator Jos Ploeg fantastisch werk geleverd”, vervolgt Duivenvoorde. “Als bijzonder waardevol hebben wij de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging afdeling Bollenstreek ervaren”.

Duurzaam beheer op golfbanen

In meer dan 100 landen zet GEO zich in voor de ontwikkeling van duurzaam beheer op golfbanen. Wempe licht gepassioneerd toe: “Door als golfbaan deel te nemen aan dit traject maken wij deel uit van een internationale ontwikkeling in de golfbranche. Steeds meer banen pakken enthousiast de uitdaging op om te streven naar een continue verbetering van de natuur- en milieukwaliteit.”

Coördinator Ploeg toont zich onverminderd enthousiast; “Bij de eindbeoordeling kregen wij het mooist denkbare compliment. GEO gaf namelijk aan nog niet eerder een natuurinventarisatie van ons niveau te hebben gezien, dus veel dank gaat uit naar de KNNV!”

“Met het verkrijgen van het certificaat is de eerste mijlpaal bereikt en nu gaan wij verder met het meerjarige werkplan met actielijst en verbeterpunten. Hoe fijn is het dat wij ook voor het vervolg onverminderd op de commissie kunnen rekenen”, sluit Duivenvoorde af.