Matchfixing?

Op de agenda van de op zaterdag 6 mei te houden Algemene Ledenvergadering van de NGF staat een onderwerp dat even de wenkbrauwen doet fronsen.

Op de agenda van de op zaterdag 6 mei te houden Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie staat een onderwerp dat even de wenkbrauwen doet fronsen.

Matchfixing.

Is het nu zo dat er wekelijks wordt ingezet op bijvoorbeeld de uitkomsten van wedstrijden op de Hoofdklasse? Niet dat we weten.

‘Maar het is wel zo dat je voorbereid moet zijn op bepaalde zaken’, zegt NGF-directeur Jeroen Stevens. ‘Stel er gebeurt iets. In het verre China blijk je te kunnen gokken op de winnaar van het NK Strokeplay op De Pan.'

'Niet dat de kans groot is, maar als je als NGF niets in je reglementen hebt staan, dan kun je ook niet tegen mogelijke onregelmatigheden optreden.’

De NGF heeft niet het wiel zelf hoeven uitvinden. Koepelorganisatie NOC*NSF heeft goed en gedegen voorwerk gedaan, waar alle aangesloten bonden van kunnen profiteren.

“Om tot regels voor een tuchtreglement te komen wordt een zelfde proces doorlopen zoals deze is gevolgd bij het opstellen van tuchtregels voor Seksuele Intimidatie’, stelt NOC*NSF. ‘Er is een blauwdruk opgesteld waarin staat welke regels ter bestrijding van betting en matchfixing in een tuchtreglement dienen te worden opgenomen door Topsportbonden van NOC*NSF.’

JKvdV