Door: Martijn Paehlig
World
3

Regels zijn Regels II

Opnieuw discussie over ruling

 

Het stof over het regelincident met Haotong Li in Dubai was nog niet eens goed en wel neergedwarreld, of de volgende zandstorm diende zich alweer aan. Bij een min of meer vergelijkbaar incident op de PGA Tour liep Denny McCarthy tegen twee strafslagen aan. Opnieuw tot verbijstering van velen.

Even, voor wie de incidenten en aansluitende ophef gemist hebben, een kleine samenvatting. Zowel Haotong Li als Denny McCarthy kregen twee strafslagen toebedeeld omdat ze Regel 10.2b/4 overtraden, kort samengevat als 'de oplijnregel'. Deze regel, in het leven geroepen om te voorkomen dat spelers zich laten oplijnen door hun caddie (een kwaal die vooral op de LPGA extreme vormen aan had genomen) leek even simpel als logisch, maar de praktijk leert vooralsnog anders. Zowel in Dubai als in Phoenix stonden de caddies weliswaar op enig moment in lijn met hun speler, in beide gevallen leek er van oplijnen geen sprake. De caddie van Li keek niet eens naar zijn speler en liep al weg toen deze zijn stance innam, in het geval van McCarthy stond de caddie nog wat langer achter zijn speler, maar stapte McCarthy helemaal weg van de bal alvorens deze werkelijk te spelen.

Huh?

Had Martin Slumbers over het geval met Li vorige week niet nog gezegd dat deze straf had kunnen voorkomen als hij, nadat zijn caddie achter hem stond, was weggestapt en zijn procedure opnieuw was begonnen? Dan zou McCarthy in dit geval toch precies het goede hebben gedaan? Niet dus: volgens regelexperts staat er elders in de Regels dat deze 'wegstapclausule' alleen geldt óp de green, en niet elders in de baan en dat de straf dus terecht was, hoe groot de ophef ook was. Was het vorige week Tourbaas Pelley die de straf unfair noemde, deze week was het onder (veel) meer Justin Thomas die opmerkte dat elke speler dan wel gestraft kan worden omdat de caddie en speler bij hun overleg nu eenmaal regelmatig min of meer zo staan. En voormalig Ryder Cup captain Paul McGinley wees er maar eens op dat de spelers in dit soort gevallen het voordeel van de twijfel zouden moeten krijgen: zowel Li als McCarthy waren zich van geen kwaad bewust en zeiden zich nooit op te laten lijnen. Ja, regels zijn regels, maar was er niet ook iets met de spirit of the game?

Vooropgesteld; ik ben geen regelexpert. Ooit heb ik wel een soort referee-examen afgelegd voor een verhaal in GolfJournaal, maar hoewel ik slaagde voor de afsluitende test, is er aan mij geen referee verloren gegaan. Desondanks staat één ding wat mij betreft als een paal boven water: als in twee opeenvolgende weken twee spelers een straf krijgen voor eenzelfde 'vergrijp', de reacties daarop zich vooral bevinden in het spectrum tussen verbijsterd en lachwekkend, dan kunnen we in elk geval voorzichtig stellen dat er misschien iets niet goed zit.

Ik heb nog eens even nagezocht waarom de wijzigingen ook alweer werden ingevoerd. Letterlijk lees ik op de site van de R&A onder (veel) meer: “om de Regels begrijpelijker en beter toepasbaar te maken.”

Kunnen we stellen dat dat doel vooralsnog niet helemaal bereikt is?

 

Naschrift: Op zaterdagavond stuurde de USGA een bericht de wereld in dat de straf voor McCarthy was teruggedraaid en dat Justin Thomas voor eenzelfde overtreding géén straf kreeg opgelegd. De R&A en de USGA erkennen daarmee in elk geval dat de nieuwe regel misschien toch niet ideaal is en kondigden aan op korte termijn goed te gaan kijken hoe het nu verder moet met Regel 10.2b/4

 

Gerelateerd nieuws