Door: Jan Kees van der Velden Fotografie: Getty Images
Banen, clubs & amateurs
7

Nieuwe Golfregels toch weer iets anders

Droppen vanaf kniehoogte, geen straf voor ‘double hit’ en andere local rules voor out of bounds. En natuurlijk nog veel meer veranderingen vanaf 1 januari 2019..

Zes jaar na het besluit van de Royal and Ancient en de United States Golf Association om de Rules of Golf drastisch te veranderen, weten we hoe het ‘boekje’ er vanaf 1 januari 2019 uit gaat zien.

Het is echter belangrijk om te weten en je te beseffen dat we tot die datum spelen aan de hand van wat er in het boekje ‘Golfregels vanaf 2016’ staat.

De twee wetgevende organisaties besloten tot een ingrijpende herziening om er voor te zorgen dat de Regels gemakkelijker te begrijpen zijn, dat ze gelden voor alle golfers en dat de sport aantrekkelijker en toegankelijker voor nieuwkomers wordt gemaakt.

Vorig jaar lanceerden de R&A en de USGA hun voorstellen. Die zijn na duizenden reacties uit alle delen van de wereld, van golffederaties, regelkenners en gewone golfers, grotendeels intact gebleven.

Maar naar aanleiding van de suggesties en ook kritiek zijn vier opvallende zaken toch weer anders geworden.

1. Procedure voor droppen.
Als je relief neemt – bijvoorbeeld vanwege abnormale baancondities of omdat je bal in een hindernis is beland – dan moet je vanaf 1 januari aanstaande vanaf kniehoogte droppen. Nu is het van schouderhoogte en in de voorstellen van vorig jaar stond dat het vanaf elke hoogte mocht. Droppen van kniehoogte zorgt er volgens de R&A en de USGA voor dat het simpel en consistent blijft en dat er ook een zeker toeval ontstaat: je weet immers niet waar de bal tot stilstand komt. Alle andere regels rond het droppen blijven hetzelfde.

2. Meten bij het nemen van relief
Als je vanaf 2019 relief neemt – al dan niet met strafslagen – dan neem je de langste stok uit je tas (behalve de putter) om een of twee clublengtes af te meten. In het voorstel van vorig jaar werd gesproken over twintig of tachtig inches. Dat was op zich al raar, want het overgrote deel van de 36 miljoen geregistreerde golfers in deze wereld hanteert het metrieke stelsel. Maar dit terzijde.

3. Geen straf voor ‘double hit’
Is het je wel eens overkomen? Slagje met je wedge uit een al dan niet lastige ligging. De bal gaat langzaam omhoog en je raakt ‘m nog een keer. Vervelend, maar soms ook hilariteit alom. Dat kost je tot 1 januari aanstaande een strafslag, maar daarna niet meer. Je telt gewoon één slag.
Opmerkelijk: in de voorstellen van vorig jaar werd er helemaal niets speciaals gezegd over dit onderwerp. Je zou gewoon (nog steeds) een strafslag krijgen.

4. Bal verloren of out of bounds
Vanaf 1 januari 2019 mogen clubs een speciale local rule, een plaatselijke regel, hanteren. Daardoor kunnen golfers de bal droppen in de buurt van waar het witte kleinood verloren is geraakt of de witte paaltjes heeft gepasseerd: out of bounds. Dat droppen is inclusief de dichtstbijzijnde plek op de fairway. Daar krijg je dan wel twee strafslagen voor.
Daar zal best nog wel wat duidelijkheid over mogen worden gegeven. Maar we hebben nog even voor het 1 januari is.
Nu is het zo dat je een strafslag krijgt en terug moet gaan naar de plaats waar vandaan je de bal (ongeveer) hebt geslagen: stroke and distance noemen we dat in golf.
De R&A en de USGA hebben besloten om deze toch wel ingrijpende regel in te voeren, omdat er nogal wat zorgen zijn over het speeltempo. Teruggaan naar de oorspronkelijke ligging – na drie minuten (nieuw!) zoeken – kost nu eenmaal tijd en golfers ‘vergeten’ soms om de spelers in de groep erachter door te laten.
Duidelijk is dat deze plaatselijke regel niet geldt voor toernooien waarin het speelniveau hoog ligt. Denk aan profkampioenschappen (Tours) of wedstrijden met topamateurs. De ‘elite level competitions’, zo noemen de R&A en de USGA dit.
 

Veranderingen die niet zijn veranderd

Belangrijk is om te weten dat een groot aantal voorstellen het wel heeft gehaald, waardoor het regelboekje er vanaf 1 januari aanstaande er dus heel anders uit gaat zien. Dit zijn een paar voorbeelden.

1. Eliminatie en reductie van de straffen betreffende een ‘bewogen bal’
Er is geen straf als je vanaf 1 januari aanstaande de bal per ongeluk beweegt als die op de putting-green ligt of als je naar je kleine eigendom zoekt. Een speler is niet verantwoordelijk voor het veroorzaken van het bewegen van de bal tenzij het ‘virtually certain’ is dat hij of zij dat deed. Dat kan nog wel wat discussies opleveren.

2. ‘Relaxed’ regels voor op de puttinggreen
Misschien wel de mooiste omschrijving uit de nieuwe regels. Relaxed! Zo spelen we graag. Je krijgt vanaf 2019 in ieder geval geen strafslag als de bal een onbewaakte pin raakt – mits die maar in de hole staat. Spelers mogen spikemarks en andere door de schoenen veroorzaakte beschadigingen repareren. Dat geldt ook voor beschadigingen aangebracht door vogels en voor ‘other damage’. Er is dus geen restrictie meer. Of dat nu helpt om sneller te gaan spelen?
Je krijgt overigens ook geen straf meer als je de lijn van de putt aanraakt.

3. ‘Relaxed’ regels voor ‘penalty areas’ – wat we nu waterhindernissen noemen
Rode en gele paaltjes mogen vanaf volgend jaar ook bij gebieden staan die je als jungle, woestijn of lavarotsen enzovoorts kunt omschrijven.Er komt een uitbreiding van het aanwijzen van delen van de baan waar je rode paaltjes bij plaatst. Er is geen straf meer voor het verwijderen van zogenaamde losse natuurlijke voorwerpen (loose impediments) of als je de grond of het water in zo’n penalty area aanraakt.

4. ‘Relaxed’ bunkerregels
Er is vanaf volgend jaar geen straf meer voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen die in de bunker liggen. Ook mag je het zand met je club of hand aanraken. Maar pas op: er blijven restricties gelden – zoals het grounden van de club ‘right next to the ball’ om de opgave, de challenge van het spelen van de bal uit het zand te behouden.
Voor wie het echt niet ziet zitten om de bal uit de bunker te slaan: je mag de bal onspeelbaar verklaren en verder spelen van buiten de bunker – natuurlijk niet dichter bij de hole – maar dan weer wel met het aanvaarden van twee strafslagen.

5. Vertrouwen op de integriteit van de speler
Het blijft zo dat we ook vanaf 2019 uitgaan van wat de R&A en de USGA een ‘reasonable judgment’ van de speler noemen bij het inschatten of meten van een plek, punt, lijn, gebied of afstand. Ook als videobewijs later aantoont dat dit verkeerd was. Geschrapt worden de ‘announcement procedures’ als een bal wordt opgenomen om ‘m te identificeren of te zien of hij beschadigd is.

6. Steun voor sneller spelen (Pace-of-play support)
Vanaf 1 januari mag je nog maar drie minuten naar je bal zoeken. Nu zijn dat er nog vijf. Er is een stevige aanbeveling voor ‘ready golf’ in strokeplay. Spelers wordt aangeraden om niet langer dan 40 seconden te nemen om de bal te slaan. Er komen ook andere veranderingen om je te helpen sneller te spelen.
 

Boekjes, sites en apps

De Engelstalige Golfregels gaan in dertig talen worden uitgegeven en verspreid – natuurlijk ook in het Nederlands. Niet alleen op papier maar vanzelfsprekend ook digitaal, in tal van vormen.

In de nazomer, vanaf september, komen er drie belangrijke publicaties:

1. De verkorte, gebruiksvriendelijke regels met kortere zinnen in ‘gewone’ taal en met diagrammen. Dit wordt vanaf volgend jaar je primaire ‘vraagbaak’ in de baan.

2. De Rules of Golf. Zoiets wat nu je 224 pagina’s tellende boekje in je golftas is. Uitgebreider dus.

3. De Official Guide to the Rules of Golf. Een uitgebreide gids die het huidige Decisions Book is.

Vanaf nu kun je via de site van de R&A dertig ‘hoe te handelen video’s’ en meer andere informatie over de Regels 2019 bekijken en lezen.

Gerelateerd nieuws