Door: Redactie Golfersmagazine
Banen, clubs & amateurs

Nationaal Golf Congres 2019: Swing Together

Samen sportief spelen en beleven

Enkele honderden baaneigenaren, teachingprofessionals, clubbestuurders, greenkeepers en andere betrokkenen uit de golfwereld kwamen 30 januari bijeen in 't Spant in Bussum voor het jaarlijks Nationale Golf Congres dat dit jaar als thema Swing Together had. 'Samenwerking tussen alle bij de sport betrokken partijen is cruciaal'.

De Nederlandse Golf Federatie, de PGA Holland en de Nederlandse Vereniging van Golfbaanexeploitanten presenteerden samen de actuele stand van zaken in het Nederlandse golflandschap en schotelden de deelnemers een programma met tal van workshops voor.

Hoewel er zeker banen zijn waar het in 2018 niet crescendo ging (neem de gesloten banen van Edda Huzid en Naarderbos als voorbeeld) is de algemene teneur dat het nog altijd goed gaat met de sport, merkte Lodewijk Klootwijk van de NVG op op basis van de gepresenteerde cijfers.

'De baanbezetting is nagenoeg gelijk gebleven, het aantal bezoekers stijgt iets, terwijl het aantal rondjes opnieuw is toegenomen. Golf is steeds meer – in is misschien al wel – een negen holes sport geworden.'

Jeroen Stevens, directeur NGF vult aan: 'Ook in 2018 zijn weer ruim vijftienduizend mensen begonnen met golf en daarnaast zijn er meer dan tienduizend 'herintreders' teruggekomen: mensen die ooit golfden, stopten, maar het nu weer oppakken. Dat is goed nieuws, al moeten we niet wegkijken voor het feit dat er ook het afgelopen jaar weer achttienduizend mensen zijn gestopt met golf. Daar zit dan ook zeker een stuk van de uitdaging.'

'Van de 'stoppers' heeft ongeveer de helft handicap 54 terwijl we uit onderzoek weten dat het aantal mensen dat stopt als ze eenmaal handicap 28 of lager hebben veel en veel lager ligt. Het is dus zaak om de golfers niet alleen meer aan het golfen te krijgen maar vooral ook beter te laten golfen. Dan wordt de sport ook automatisch leuker en uit ander onderzoek blijkt dat negentig procent van de golfers 'plezier' als belangrijkste motivatie geeft om te golfen. Het maakt niet uit of je nu handicap 3 of 30 hebt; als je beter speelt heb je ook meer plezier', aldus Frank Kirsten van de PGA Holland die meer professionals dan ooit aanwezig wist op het congres omdat de jaarlijkse bijscholingscursus 'Week11' aan het programma was toegevoegd.

Klootwijk: 'Daarnaast geven alle onderzoeken keer op keer aan dat mensen die met de sport beginnen, die voor het eerst op een club komen, gezien en gehoord willen worden. Dat past uitstekend bij het hebben van plezier. Sociale bedding, betrokkenheid is enorm waardevol. Daar zullen we met zijn alleen de komende tijd vol op in moeten blijven zetten. Clubs, exploitanten, pro's maar ook golfers zelf. In Amerika is een onderzoek gedaan waaruit bleek dat de meeste nieuwe golfers met golf in aanraking kwamen door ándere nieuwe golfers.'

Gerelateerd nieuws