Rechter oordeelt in nadeel ChiChi The Golf Venue

Het hagelnieuwe golfcentrum op de grens van Utrecht en De Bilt moet op last van de rechter bijna per direct de deuren sluiten. Nauwelijks een maand na de opening komt daarmee een voorlopig einde aan een bijzondere golfplek.
@media (max-width: 679px){#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641fe3a730e11 img{#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641fe3a730e11 img{#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641fe3a730e11 img{#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641fe3a730e11 img{#fig-641fe3a730e11 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}chichi

Golfcentrum Chi Chi moet, een maand na de officiële opening, dinsdag haar deuren sluiten. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de exploitatie van het golfcentrum op dit moment illegaal is, omdat niet op tijd is begonnen met de aanleg van het terrein en de 9-holesgolfbaan, zo staat te lezen in een persbericht van de Rechtbank Midden-Nederland.

De uitspraak van de rechter is een flinke domper voor het nieuw geopende en nu al populaire Chi Chi The Golf Venue dat volgens het persbericht van de rechtbank niet voldeed aan een voorname eis uit het bestemmingsplan.

Op 28 januari opende het golfcentrum haar deuren en kon gebruik worden gemaakt van het hoofdgebouw en de driving range. Controleurs van de gemeente De Bilt constateerden dat het golfcentrum niet aan alle voorwaarden van het bestemmingsplan voldoet, omdat de terreininrichting en de 9-holesbaan niet volgens het plan is aangelegd. De gemeente besloot, mede na klachten van omwonenden, om te handhaven: het golfcentrum moest sluiten op last van een dwangsom tot maximaal € 200.000,-. Begin deze maand bepaalde de voorzieningenrechter als ordemaatregel dat de dwangsom voorlopig van tafel ging, totdat inhoudelijk naar de zaak gekeken kon worden. Op 20 februari is de zaak op zitting behandeld tijdens een spoedprocedure, waar ook veel omwonenden aanwezig waren.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat exploitatie van het golfcentrum illegaal is. De gemeenteraad van De Bilt heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan in 2019 besloten dat de ontwikkeling van het golfcentrum alleen ruimtelijk aanvaardbaar is als het hele terrein, inclusief de 9-holesbaan wordt ontwikkeld. Dat is nu niet het geval. Het golfcentrum mocht wel eerder open, maar dan moest binnen 12 maanden na inwerkingtreding van het bestemmingsplan begonnen zijn met de terreininrichting. Ook daar is geen sprake van. De eerste fysieke werkzaamheden op het terrein waren graafwerkzaamheden op 7 mei 2020, maar die hebben geen direct verband met de aanleg van het golfterrein. Er is dus niet tijdig gestart met de ontwikkeling van het terrein om van de uitzondering gebruik te kunnen maken. Het golfcentrum mag volgens het bestemmingsplan nu pas open als het hele terrein, inclusief de 9-holesbaan, gereed is.

De uitspraak van de rechter is een hard gelag voor de initiatiefnemers van Chi Chi. Nadat ze begin februari de deuren ondanks de dreiging met dwangsommen alsnog open mochten houden, gaat komende dinsdag de deur alsnog op slot. Zowel de iniatiefnemers, als de pro's en klanten die het centrum al goed wisten te vinden, staan voorlopig met lege handen. Voorlopig, want het kan haast niet anders dan dat het centrum afzienbaar alsnog open gaat: ofwel na een beroep, ofwel na het versneld alsnog aanleggen van de negen holes.

Later meer

Laatste nieuws