Focus op vrouwen

In vergelijking met de meeste andere Europese landen golfen er hier behoorlijk wat vrouwen. Toch moet het percentage flink omhoog, vertelde marketingdirecteur Danielle Wallet vorig jaar aan Golfers Magazine. Op Internationale vrouwendag plaatsen we haar pleidooi nogmaals: 'Diversiteit is de sleutel voor een gezonde toekomst van de golfsport.'

vrouwen

Ze wil best meteen antwoord geven op de vraag die een deel van de bestaande golfpopulatie bezig zal houden. Immers, als de focus van de federatie ligt op het aantrekken en betrekken van meer vrouwen, waar blijf je dan met je aandacht voor, we zeggen maar wat, de vijftigplusman die al jaren golft en lid is van een club met baan? Is de NGF er dan nog wel voor jou? 'Natúúrlijk is de NGF er ook voor die mannen. Iedereen die golft of golf een warm hart toedraagt, of die nu jong of oud, man, vrouw of non-binair is, is belangrijk voor ons. Alleen, voor de toekomst van de sport is het relevant om meer jonge mensen en vrouwen naar de baan te krijgen. Niet alleen omdat diversiteit in onze ogen van groot belang is, maar ook omdat golf dé sport is die je als man en vrouw samen kunt beoefenen. Het is natuurlijk mooi dat we met 32 procent participatie van vrouwen tot de koplopers in Europa behoren. Maar eigenlijk moet je niet kijken naar golf in andere landen, maar naar de potentie die er in ons land is. En naar andere activiteiten die mannen en vrouwen samen kunnen doen. Hoe liggen de verhoudingen daar? En in hoeverre is die 32 procent dan een goede verhouding? Maar ook dan geldt: het is nog altijd een ruime minderheid. We zeggen niet dat het gelijk moet worden, maar ik denk dat we best de ambitie mogen hebben, móeten hebben misschien zelfs, om de percentages mannen en vrouwen op de golfbaan dichter bij elkaar te krijgen. Dat is ons streven de komende jaren, zonder dus de bestaande golfer links te laten liggen.'

Nog niet zo lang geleden sprak je van een verhouding 40-60. Hoe reëel is dat? In de praktijk betekent dat namelijk dat er tienduizenden vrouwen zouden moeten beginnen met golf.

'Als je het zo stelt, lijkt dat inderdaad erg ambitieus. Laat me benadrukken dat we niet per se de ambitie hebben om het aantal golfers te verdubbelen. Je hebt immers ook rekening te houden met de baancapaciteit die daarvoor nodig is. Toch menen we dat er ruimte is om het percentage vrouwen flink op te krikken. Een deel van die stijging zal het gevolg zijn van demografische ontwikkelingen (in de hoogste leeftijdscategorieën zitten verhoudingsgewijs de meeste mannen, red.). Maar ook aan de instroomkant is veel te winnen. Als van de nieuwe golfers de percentages vrouwen en 25-50-jarigen omhooggaan, kom je steeds dichter bij een voor de toekomst gezondere situatie. Alleen zien we helaas maar al te vaak dat vrouwen zich op een golfbaan minder thuis en welkom voelen, en om die reden sneller afhaken. Als ze al beginnen, want recent onderzoek heeft nog eens uitgewezen hoe hardnekkig de beeldvorming is dat golf vooral iets is voor oudere, welgestelde mannen. In het algemeen, maar zeker onder (jonge) vrouwen.'

Kun je wat dieper ingaan op dat niet welkom voelen door vrouwen? Heb je daar concrete voorbeelden van?

'Het begint ermee dat mannen en vrouwen hun introductie in de golfsport anders willen invullen, zo leert de ervaring. Heel kort door de bocht: als een man nieuw op een club komt, vindt hij het over het algemeen prima om meteen aan de slag te gaan. Vrouwen daarentegen hechten, in het begin maar ook daarna nog, meer waarde aan de sociale component. Die willen niet meteen naar de driving range rennen, maar eerst even bijkletsen en welkom geheten worden. Voor hen is de sport belangrijk, maar de gezelligheid ook. Nogmaals, het is misschien wat kort door de bocht en geldt natuurlijk niet voor alle mannen en vrouwen. Maar als je je ogen sluit voor deze verschillende behoeften, ontken je een deel van het probleem. Iedereen wil toch herkend en erkend worden?'

Hoe los je dat probleem op?

'Dat kan op legio manieren en is niet iets van de clubs en de NGF alleen. Als bestaande leden zich openstellen voor nieuwe golfers, ze bij de hand nemen, ze zich welkom laten voelen, dan ben je al een heel eind. Dat gebeurt wel, maar nog niet voldoende, of in elk geval niet overal. Het is ook een beetje een kip-en-ei-probleem. Als je als vrouw naar de golfbaan gaat maar daar alleen heren van een zekere leeftijd aantreft, dan herken je je daar niet in en voel je je minder snel thuis. Daar kunnen clubs op hun beurt een rol in spelen. Zo kunnen ze overwegen om speciale startprogramma's voor vrouwen in het leven te roepen, waarbij het technische leren een onderdeel is, maar waar ook tijd wordt gemaakt om elkaar te leren kennen. De eerdergenoemde sociale component. Als je als vrouw andere vrouwen ziet die plezier hebben, zul je je sneller op je gemak voelen. En vrouwen kunnen zelf natuurlijk dingen anders doen. Een mooi voorbeeld vind ik altijd hoe mannen en vrouwen zich gedragen op de eerste tee. Ik benadruk nog maar eens dat het natuurlijk niet voor iedereen geldt, maar door de bank genomen voelen vrouwen zich op de eerste tee meer opgelaten dan mannen. Voelen ze blikken, denken ze 'o, wat zullen ze van me denken' of 'ik kan het helemaal niet'. Dat is iets wat mannen veel minder hebben, die hebben meer een 'nou en'-mentaliteit. Dat zouden vrouwen ook best mogen hebben.'

Heeft de federatie concrete plannen om de deelname van vrouwen te verhogen? Liggen daar campagnes voor op de plank?

'Daar zijn we zeker mee bezig, mede geïnspireerd door de Oranje Leeuwinnen-campagne die de KNVB enkele jaren geleden inzette om het aantal voetballende vrouwen omhoog te krijgen. Bij die meerjarige campagne werden clubs vanuit de bond gesteund om vrouwenvoetbal te stimuleren, werd er gezorgd voor opvang en speelmogelijkheden op de clubs, en werd het geheel ondersteund met een evenement om het zo breed mogelijk neer te zetten. Met het Big Green Egg Open hebben we sinds vorig jaar een mooi evenement. En met gerichte campagnes zoals ‘Ladies, let’s tee up!’, waarmee we onder andere op de Libelle Zomerweek staan, waarbij we samenwerken met influencers en golf via andere kanalen – denk aan vrouwenglossy's – aan de vrouw brengen, denken we de doelgroep goed te kunnen bereiken. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw Women in Golf-concept met de titel ‘First date’. Clubs organiseren een laagdrempelige kennismaking met golf speciaal voor vrouwen. Gedurende een halve dag krijgen ze uitleg over de sport, spelen ze een par-3-hole en gaan ze gezamenlijk lunchen, brunchen, dineren of borrelen. Inderdaad, het sociale element wordt heel belangrijk.'

En die vijftigplusman?

'Die is en blijft natuurlijk van harte welkom op de golfbaan! Graag zelfs. En neem vooral ook je vrienden of kinderen mee om kennis te maken met de sport. Maar kijk ook eens om je heen of er in jouw kennissenkring wellicht vrouwen zitten voor wie golf wel eens een nieuwe passie zou kunnen worden. Zo zou het idealiter moeten gaan, wat ons betreft. Nu en straks. Diversiteit en verjonging zijn de sleutel voor een gezonde toekomst van de golfsport.'

Tour
  • Istock