Chaos, dreigementen en felle reacties

Donderdag werd de inhoud bekend van een brief die zestien geschorste en beboete spelers naar de DP World Tour hebben geschreven en die levert een stevige publieke reactie van CEO Keith Pelley op.
@media (max-width: 679px){#fig-63835f1085554 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63835f1085554 img{#fig-63835f1085554 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-63835f1085554 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63835f1085554 img{#fig-63835f1085554 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-63835f1085554 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63835f1085554 img{#fig-63835f1085554 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-63835f1085554 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63835f1085554 img{#fig-63835f1085554 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Keith Pelley

De zestien, onder wie Lee Westwood en Ian Poulter, hebben de DP World Tour een ultimatum gesteld:
‘We vragen u om uw boetes boetes en schorsingen in te trekken voor vrijdag 1 juli 2022 om 17.00 uur (Britse tijd, red.). Daarnaast vertegenwoordigen we meer dan 5 procent van de DP World Tour-leden en, volgens de statuten, vragen wij u een vergadering van de Tour-leden te beleggen om deze belangrijke zaken verder te bespreken. Zo niet, dan laat u ons geen andere keuze dan verscheidene andere middelen en methoden te gebruiken die tot onze beschikking staan om deze fouten recht te zetten.’
De zestien spelers deden van 9 -11 juni jongstleden zonder toestemming van de DP World Tour mee aan de eerste wedstrijd van de LIV Tour op de Centurion Club bij Londen en zij zijn geschorst voor in ieder geval het volgende week te spelen Genesis Schots Open. De heren hebben tevens een boete van honderdduizend pond gekregen. Dat bedrag hoest de Saoedische Tour overigens zo goed als zeker graag op.
Daarnaast komen de zestien in een overduidelijk door juristen opgestelde brief – mogelijk zelfs ingehuurd door de Saoediërs – met tal van andere grieven.
Binnen 24 uur na de publicatie van het verhaal is Keith Pelley (foto boven) met een voor zijn doen uiterst felle reactie gekomen.
De naar de media gelekte brief (naar The Telegraph, red.) die we namens een aantal LIV Golf-spelers hebben ontvangen, bevat zoveel onjuistheden dat hier wel een reactie op moet komen’, zegt Pelley. En in het vervolg van de verklaring haalt de CEO van de DP World Tour stevig uit naar een aantal van de ‘rebellen’.
'Voordat ze zich bij LIV Golf aansloten, wisten spelers dat er consequenties zouden zijn als ze geld boven competitie verkozen. Velen van hen begrepen en accepteerden dat destijds.’
‘Inderdaad, zoals een speler in een interview eerder dit jaar zei: “Als ze mij uitsluiten, dan sluiten ze mij uit”. Het is niet geloofwaardig dat sommigen nu verbaasd zijn over de acties die we hebben ondernomen.’
‘In de brief staat dat deze spelers “diep begaan” zijn met de DP World Tour. Een analyse van het aantal deelnames van diverse van deze topspelers in de afgelopen jaren aan onze Tour-wedstrijden, wijst op iets anders.’
‘Met name één speler die tot de briefschrijvers behoort, heeft de afgelopen vijf jaar slechts zes Rolex Series-evenementen gespeeld. Een andere slechts vier. Ik wou dat velen van hen toen net zo graag op onze Tour hadden willen spelen als ze nu lijken te verklaren.’
Pelley besluit zijn reactie als volgt:
‘Ik wil alleen maar herhalen dat ons ledenreglement – dat al meer dan 30 jaar van kracht is en door alle spelers is geaccepteerd – er is om al onze leden te beschermen, en we zullen het reglement gebruiken om alle noodzakelijke stappen te nemen om hun belangen te verdedigen.’
‘De sancties voor die leden die bewust onze regels hebben overtreden door zonder toestemming op de Centurion Club te spelen, zijn proportioneel, eerlijk en worden, naar mijn mening, noodzakelijk geacht door de meerderheid van onze leden.’

Laatste nieuws