Op de mat: Stephan Honing

Beter golfen is met meer plezier golfen en wie kan je daar beter bij helpen dan een PGA Holland opgeleide teaching-professional? In onze serie 'Op de mat bij' een interview met Stephan Honing, professional op Hilversumsche Golfclub.
@media (max-width: 679px){#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1aa6b img{#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1aa6b img{#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1aa6b img{#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1aa6b img{#fig-61f13bfe1aa6b img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}honing

Bio

Naam: Stephan Honing

Leeftijd: 33

Teaching pro sinds: 2014

Geeft les op: Hilversumsche Golfclub

Informatie over les: www.hilversumschegolfclub.nl

Van de gymzaal naar de golfbaan?

'Na het afronden van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding, red.) ben ik mijn werkzame leven begonnen als gymleraar. Dat was leuk, alleen had ik al snel het gevoel dat ik niet gelukkig ging worden als ik mijn hele leven gym zou blijven geven. Daarvoor zag ik te weinig uitdaging en kon ik mijn ambitie niet kwijt. Ik heb toen even stage gelopen bij de golfbladen en daar ging het idee om golfles te gaan geven steeds meer bij me leven. Ik ben de opleiding gaan volgen en werk inmiddels alweer bijna acht jaar als teaching professional. Het was een carrièreswitch waar ik nooit spijt van heb gehad.'

Waarom ben je niet meteen die opleiding gaan doen?

‘Omdat ik toen zelf nog nauwelijks golfde. Pas op mijn achttiende had ik voor het eerst – tijdens een sportoriëntatieles – een club in mijn handen. Ik weet nog dat ik het meteen heel leuk vond en dat ik aan de verkeerde kant van de club stond... Ik ben met alles rechtshandig, maar bleek bij die eerste kennismakingsles dus linkshandig te golfen.'

Er zijn weinig linkshandige leraren, maakt dat nog uit voor je manier van lesgeven?

'Nauwelijks. Sterker nog, omdat bijna alle leerlingen rechtshandig zijn, heb ik meer moeite met linkshandige studenten. Ik sta dus veel in spiegelbeeld les te geven. Dat kan voor leerlingen heel prettig zijn, ze hoeven het in hun hoofd niet om te draaien. Dat gezegd hebbende doe ik zó vaak dingen rechtshandig voor dat veel mensen nauwelijks zullen doorhebben dat ik eigenlijk een leftie ben. En trouwens, als ik zelf speel, speel ik ook altijd een beetje rechtshandig. Voor mijn korte spel gebruik ik sinds een paar jaar een rechtshandige wedge.'

Terug naar de gymleraar: bewegen de meest golfers wel goed?

'Die vraag kan ik niet zomaar beantwoorden. Beweeg je goed ten opzichte van wat? Vergelijk je jezelf met de beweging van de topgolfers op tv? Nee, dan beweeg je vrijwel zeker niet goed. Maar stel je de vraag met inachtneming van je fysieke mogelijkheden afgezet tegen je ambities, dan hebben we het ergens over. Wat ik merk, is dat veel mensen hun swing, hun beweging, vergelijken met de 'schijnbaar' perfecte beweging van de pro's, of met de instructies die ze gelezen of gezien hebben. Maar er bestáát geen 'perfecte' swing waarbij je altijd precies hier en dan weer precies daar moet zitten met je club. Ook niet bij de pro's. Op het moment van impact, ja, dan wel, maar daarvoor en daarna zijn er meer variabelen dan veel mensen weten. Het is aan mij om uit de rugzak met mogelijkheden de manier te vinden die bij jou past als je bij me op les komt.'

Dus als ik bij jou op les kom, dan...

'Dan gaan we eerst uitgebreid met elkaar in gesprek. Wat is je sport- en blessureverleden, wat zijn je ambities, wat wil je investeren? Op basis daarvan komen we tot een plan waarmee we aan de slag gaan. En met 'we' bedoel ik vooral 'je'. Ik geloof er heilig in dat nieuwe indrukken veel beter beklijven als ik het je zelf laat uitvinden, inclusief het maken van fouten. Juist! Ik kan je alles aanreiken, maar juist de kennis die je zelf opdoet tijdens de les gaat je op de langere termijn in de baan een betere golfer maken.'

@media (max-width: 680px){#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1b24f img{#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1b24f img{#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61f13bfe1b24f img{#fig-61f13bfe1b24f img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Over PGA Holland

Wat wil PGA Holland bereiken?

Meer mensen met meer plezier en vaker op de golfbaan. Dat is het doel voor veel mensen die werkzaam zijn in de branche. Wij weten dat je dit alleen kunt bereiken als de mensen beter gaan golfen. Als je het gevoel hebt dat je eruit haalt wat erin zit, wordt het vanzelf leuker om vaker te spelen. Goede golfinstructie is daarbij van vitaal belang, en steeds vaker zien wij dat hiervoor ook groepstrainingen worden aangeboden. Een goede ontwikkeling, denken wij bij PGA Holland, want op iedere sportclub is er training voor leden beschikbaar. Zo bezien ligt er ook voor golfclubs een enorme kans om aan ledenbinding te doen, om ‒ naast de vaak verplichte horecabijdrage – ook een 'trainingsbijdrage' te vragen of een deel van de bestaande contributie hiervoor te reserveren. Bij golf staat dat nog in de kinderschoenen, maar de ontwikkelingen zijn zichtbaar en het zijn goede eerste stappen van een optimale samenwerking tussen de vereniging en de PGA Holland-professional.

Laatste nieuws