‘Stoppen met Open nooit een optie geweest’

Ondanks de moeilijke tijden die de wereld en dus ook KLM doormaakt, verheugt Harm Kreulen zich op het van 16 – 19 september 2021 op Bernardus te spelen KLM Open.

Kreulen en Slooter

Harm Kreulen, directeur van KLM Nederland (op de foto links, samen met toernooi-directeur Daan Slooter), benadrukt het om te beginnen nog maar eens: ‘Het sponsoren van het Open is geen hobby voor KLM.’
Dat is geen nieuwe boodschap, want dat heeft hij ook in voorgaande jaren steeds gezegd.
Toch kwam het onderwerp op tafel tijdens zijn gesprekken met topman Pieter Elbers. De CEO van KLM was duidelijk, zegt Kreulen. “We gaan het doen. Het KLM Open is een integraal onderdeel van de commerciële bedrijfsvoering op de Nederlandse markt”, was Elbers’ boodschap.’
‘Dat was helder’, aldus Kreulen. ‘En daarmee stond het besluit vast. Er komt in september 2021 weer een KLM Open en ik hoop dat we dan een toernooi kunnen organiseren zoals het altijd is geweest.’
‘Is er eind september nog steeds sprake van een anderhalvemeter samenleving, dan kan het KLM Open nog steeds doorgaan, maar dan moeten we het anders inrichten.’
‘Ook in 2020 wilden we het ondanks Covid-19 organiseren. Op aangepaste wijze. Maar we kwamen er niet uit met de Veiligheidsregio Noord-Brabant.’

Een KLM Open is nogmaals een puur zakelijke exercitie van het bedrijf dat dit jaar een op de zeven werknemers ziet gaan.
‘Het is een waardevol platform voor ons’, zegt Kreulen. ‘Het Open geeft ons de kans om ter plekke in contact te komen met reisagenten, touroperators, corporate accounts, frequent flyers, media en onze leveranciers. Kortom, met onze belangrijke stakeholders.’
‘En op Bernardus is er de Albatross Lounge voor een hapje, een drankje en informele contacten. Daarnaast is er op Bernardus veel kantoorruimte voor zakelijke activiteiten. Dat wordt ons KLM Open Office.’
Zo’n Open moet ook bijdragen aan een succesvol herstel, waar men zich bij KLM vanzelfsprekend op richt.
‘Het zet KLM op de kaart’, meent Harm Kreulen. ‘En dat is zeker na zo’n moeilijk jaar als 2020 wel nodig. We merken dat mensen ook weer willen vliegen. Dat blijkt onder andere uit de digitale panelgesprekken die ik met bijvoorbeeld de zakelijke passagiers voer. Je hoort geluiden als “zodra het kan, dan gaan we weer”.’
‘Maar of het zo wordt als in 2019? De leisure markt herstelt zich snel, is de verwachting. Het zakelijke segment komt later. Best kans dat mensen in het begin van het herstel niet vier, maar twee keer naar relaties gaan en alternatief gebruik maken van digitale platforms.’

Kreulen is tevreden met de datum van de 101ste editie, al zit die tussen het BMW PGA Championship en de Ryder Cup in. Net als toernooi-directeur Daan Slooter is hij van mening dat het toernooi op het Brabantse Bernardus ook in sportief opzicht een succes wordt.
Eind september is prima en ook een bewuste keuze. We wilden minimaal twee weken ruimte na de Grand Prix van Zandvoort die begin september wordt georganiseerd.’
En als we verder vooruitkijken?
Kreulen: ‘De huidige overeenkomst houdt in dat er tot en met 2022 een KLM Open op Bernardus is. Te zijner tijd nemen we een besluit over de periode daarna.’

World
  • KLM Nederland