Advies NLsportraad: maak van sport een publieke voorziening

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is positief over het advies van de Nederlandse Sportraad dat vandaag is gepubliceerd. In dit adviesrapport ziet de NLsportraad een vitale een veerkrachtige samenleving als één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende jaren.
@media (max-width: 679px){#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cc0e5bbb075 img{#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cc0e5bbb075 img{#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cc0e5bbb075 img{#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60cc0e5bbb075 img{#fig-60cc0e5bbb075 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}sport

Ook, en misschien wel juist, in tijden van corona wordt keer op keer de waarde van een fitte samenleving benadrukt. Hoewel door de beperkende maatregelen veel sport momenteel geen doorgang kan vinden, is iedereen er van doordrongen hoe waardevol sport is voor de samenleving als geheel.

De NLsportraad adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om samen met andere ministeries, de sportbranche, provincies en gemeenten een plan uit te voeren om de sport toekomstbestendig te maken. Volgens het POS biedt dit advies kansen voor de sport om nog meer waarde te gaan leveren aan het welzijn en de weerbaarheid van de bevolking door een verhoogde sportparticipatie.

Lees hier de samenvatting van ‘De opstelling op het speelveld’, het adviesrapport van de Nlsportraad.

De oproep van de NLsportraad om te komen tot een één sport- en beweegbranche waarin de relevante partijen zijn vertegenwoordigd ziet het POS ook als een kans om de daadkracht van de sport te vergroten. Ook is het POS positief over de rol die de NLsportraad ziet voor ondernemende sportaanbieders bij de nodige uitbreiding van het sportaanbod, waarbij een gelijk speelveld volgens de NLsportraad het uitgangspunt is.

Samen met de ruim 6.000, aangesloten ondernemende sportaanbieders gaat het POS zich actief inzetten voor de totstandkoming van een gezamenlijke visie voor de sport met als doel een verhoging van beweegmomenten voor vitale en veerkrachtige bevolking, het verbeteren van kwaliteitseisen van sportaanbieders en verder professionaliseren van de sportbranche.

Over het Platform Ondernemende Sportaanbieders

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,4 miljard euro vertegenwoordigen wij ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogascholen, vechtsporten, dans- en balletscholen, judozalen, indoor klimhallen, indoor skicentra en skateparken.

Met jaarlijks ruim 441 miljoen sportactiviteiten (55% van het totaal in Nederland) spelen ondernemende sportaanbieders een belangrijke rol in het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Laatste nieuws