Flinke voorwaarden aan herstart PGA Tour

Als over een paar weken het Amerikaanse circuit weer van start gaat, zal dat niet 'zomaar' zijn. Voor je als speler op de eerste tee staat, heb je er al een flinke hindernisbaan opzitten.
pga

Matt Wallace ging na het lezen van de lijst eisen zelfs al zo ver om zich hardop af te vragen of je wel mee moet willen doen. 'Stel dat je positief wordt bevonden?'

Wat je als deelnemer hoe dan ook weet: als je mee mag doen, ben je zéker niet besmet. Eén test kan nog wel eens een verkeerde uitslag opleveren, maar spelers (en caddies) gaan zo vaak getest worden dat je daar onmogelijk vals tussendoor kan glippen.

Voordat je richting speelstad af kan reizen word je al een eerste keer getest, en alleen als die test negatief is mag je in het (door de PGA Tour geregelde) vliegtuig stappen. Bij aankomst moeten zowel spelers als caddies een uitgebreide vragenlijst beantwoorden en wordt er opnieuw een test afgenomen.

In afwachting van de uitslag van de eerste test ter plaatse mogen spelers wél gebruik maken van de oefenfaciliteiten, maar hebben ze nog geen toegang tot de andere faciliteiten op de baan.

Is ook deze hindernis met goed gevolg genomen dan volgen er tijdens de week dagelijks testen die telkenmale negatief moeten zijn. Een positieve test betekent een streep door (de rest van) het toernooi, alsmede een minimale periode van tien dagen in afzondering.

Voor buitenlandse spelers is het nog een stukje ingewikkelder. Bij aankomst in Amerika moeten zij eerst veertien dagen in quarantaine voordat bovengenoemd traject van start kan gaan.

Het aantal begeleiders en volgers wordt tot een minimum beperkt: familie, managers en agents zijn niet welkom op de baan waar wel – onder strikte voorwaarden – plek is voor coaches, tolken en caddies. Naar verwachting zijn er in totaal zo'n 1100 man/vrouw aanwezig, waarvan er elke keer vierhonderd intensief worden getest. Voor de bagman is de situatie overigens nog anders: spelers worden geacht hun club zelf in en uit hun tas te halen en na het bewaken van de vlag moet de caddie elke keer zijn handen ontsmetten.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat de PGA Tour ons niet aan de slag laat gaan als het niet veilig zou zijn, maar of deze regels ons gek gaan maken? Zonder meer!', aldus Wallace na lezing van alle regels. Eddie Pepperell kon er de humor gelukkig nog wel van inzien: 'Betekent dit ook dat we zelf onze club moeten gaan halen als we deze weggooien?'

Publiek is vanzelfsprekend niet welkom bij de herstart van de PGA Tour begin juni.

Laatste nieuws