Golf verstandig

Golfwereld klaar voor herstart

Een dag na de bekendmaking van het einde van de golflockdown strijden vreugde, opluchting, verbazing en realiteitszin om voorrang bij direct betrokkenen. Jeroen Stevens: 'Dit is heel goed nieuws, maar hiermee zijn de problemen natuurlijk niet in een keer weg.'
welkomterug

De directeur van het federatiebureau voegt er direct aan toe dat de zorgen over de gederfde inkomsten van de voorbije periode, blijvende aandacht van de NGF hebben, maar dat op dit moment de vreugde en opluchting overheersen. 'We hebben achter de schermen hard gewerkt om duidelijk te maken dat golf echt tot de sporten behoort waarbij je je uitstekend aan de afstandseisen kan houden. Dat hebben we daarnaast de afgelopen weken bewezen met de openstelling van banen voor jeugdgolfers. Het is goed te zien dat al die inzet er mede toe bij heeft gedragen dat we maandag de baan weer in kunnen.'

Dat die openstelling aanstaande was, zong woensdag al even rond, maar toch was ook Stevens wel wat verbaasd toen hij vernam dat het al per komende maandag zover is.

'Dat is snel ja, maar ik denk dat we er klaar voor zijn, al wil ik wel benadrukken dat we – alle golfers samen – daar een belangrijke rol in spelen. De protocollen zijn in orde, nu is het nog zaak dat we er met zijn allen ook voor zorgen dat we dit niet uit handen geven. We dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid om de richtlijnen strikt uit te voeren. Zoals Rutte het verwoorde: we kunnen Nederland alleen van slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen.'

Arnaud Schuurman, manager van Golfclub Schaerweijde en bestuurslid van de Vereniging van Golfclubmanagers heeft er alle vertrouwen in dat de banen dat in goede banen gaan leiden.

'Op veel banen is er de afgelopen week al ervaring opgedaan met het nieuwe verkeer op en rond de baan. Eenrichtingsverkeer, wachtplekken, afstand houden, het toezien daarop, het ziet er allemaal goed uit. Er zullen duidelijk dingen anders zijn, maar ook daar zullen we met zijn allen een weg in vinden met extra veiligheidswaarschuwingen en bijvoorbeeld zonder harken in de bunkers. Het is hoe dan ook goed nieuws dat we weer gaan beginnen. Deze dag ziet er heel anders uit dan die van gisteren kan ik wel zeggen!'

Ook voor Lodewijk Klootwijk , directeur van de NVG was de nieuwe dag totaal anders dan de afgelopen tientallen dagen, erkende hij hoorbaar opgelucht.

'Gedurende de dag werd wel duidelijk dat golfbanen weer open zouden mogen, maar wanneer precies was toch nog even spannend. We hoorden hier en daar 11 mei, maar lazen ook ineens weer 1 juni, daar had je toch niet aan moeten denken. Hoewel we in de loop van de middag wisten dat het advies 11 mei was, zit je toch gespannen bij de persconferentie. Hoe je het ook wendt of keert, het was een advies. Dus toen de datum voor buitensporten uiteindelijk genoemd werd was dat wel een fijn moment. Dit betekent nogal wat. De afgelopen periode was zeker niet makkelijk, en we zijn er ook nog lang niet, maar het begin is er in elk geval. We horen allemaal enthousiaste geluiden, begrijpen dat er heel goed geboekt wordt en dat iedereen echt staat te springen om weer te gaan golfen. Uit andere landen weten we dat dit niet alleen een piek voor de eerste dagen hoeft te zijn en eerlijk gezegd hoop ik daar zeker op. We hebben een flinke slag te maken met zijn allen, maar gelukkig is het begin er nu en wens ik iedereen vanaf komende maandag vooral heel veel plezier.'

Waar het voor de meeste golfers helder is wat er nu staat te gebeuren, waren er echter ook nog vragen die onbeantwoord bleven.

'We hopen daar de komende dagen steeds meer duidelijkheid over te krijgen en zullen dat in die gevallen ook direct communiceren. Neem bijvoorbeeld het verbod op wedstrijden. Die maatregel lijkt nadrukkelijk bedoeld om te voorkomen dat mensen zich op grote schaal voor uit- en thuiswedstrijden gaan verplaatsen, maar we kunnen ons niet voorstellen dat dit ook betrekking heeft op de maandbeker, om maar een voorbeeld te noemen', aldus Stevens. 'Maar een wedstrijd als het NK, om een ander voorbeeld te nemen, zal er waarschijnlijk wel onder vallen waardoor die vijftienjarige topamateur dit seizoen feitelijk met lege handen staat. Dat is zuur, dat snap ik, maar het heeft er alle schijn van dat dit op dit moment is wat het is. Al zullen we ook in die gevallen goed blijven monitoren wat er mogelijk en ook onmogelijk is. Het belangrijkste is echter dat er vanaf maandag weer gespeeld kan worden en dat is natuurlijk bovenal heel goed nieuws.'

Laatste nieuws