Popelen van ongeduld

Het is al dagen het best gelezen artikel op de site. 'Europa Golft – Nederland nog niet'. De opsomming van landen waar de golfbal alweer rolt, wordt steeds langer. Voegt Nederland zich daar afzienbaar ook bij?

Uit Haagsche kringen druppelt al de hele dag nieuws naar buiten over dat de regering morgen (woensdag 6 mei) versoepeling van de coronamaatregelen aan gaat kondigen. Er wordt in die druppels met geen woord over golf gerept, maar toch voedt de aankondiging de hoop weer dat de sluiting van de golfbanen zijn langste tijd heeft gehad. Als contactberoepen als de kapper weer mogelijk worden, als terrassen wellicht weer in gebruik mogen worden genomen, wat is er dan nog als argument in te brengen tegen het heropenen van de golfbanen? Een sluiting die door een steeds groter wordende groep golfers niet (meer) begrepen wordt. Waar de vroeg gestarte petitie in maart nog vooral op onbegrip stuitte, is het inmiddels het onbegrip over de baansluitingen dat de overhand heeft. De uitleg die de eerste weken nog min of meer hout sneed, voldoet niet meer. Alles is te weerleggen en anders in elk geval goed op te vangen met praktische haalbare oplossingen.

De anderhalvemetersamenleving lijkt bijkans uitgevonden voor (en door) de golfwereld en toch werd bij de eerste versoepeling van vorige week bijna in zijn geheel voorbijgegaan aan de golfsport. Bijna, want de jeugd (en een beperkt aantal topgolfers) mocht wel alweer naar buiten. Wie de kans kreeg een blik te werpen op de golfende jeugd op de banen kan niet anders dan de conclusie trekken dat het afstand houden geen enkel probleem mag zijn, zo men daar nog van overtuigd moest worden. De pijlen op de grond, het eenrichtingsverkeer, de extra wasbakken, bij de meeste banen is het 'nieuwe normaal' zonder probleem ingevoerd, nu is het wachten op een go van de overheid voor de rest van de golfers.

Genoeg gechipt in de tuin. Op het tapijt is zelfs een spoor te zien van die meterputt. Alle herhalingen zijn inmiddels gezien. Meerdere keren. Het is hoog tijd voor het echte werk. Als jonge veulens staan de golfers te trappelen om de wei weer in te mogen na de gedwongen golfonthouding die nu al ruim anderhalve maand duurt. Om over de golfbaaneigenaren die het hoofd boven water moeten zien te houden nog maar te zwijgen. Voor hen zou het openen van de baan, eventueel in combinatie met het openen van het terras, de zo nodige reddingsboei kunnen zijn. Het is niet uit te sluiten dat het voor enkele banen al te laat is, maar nog langer wachten zal dat zeker zijn.

In België gingen de banen op 4 mei open en het aantal geboekte en reeds gespeelde rondes bewijst zonneklaar dat de golfers, zacht gezegd, staan te popelen om de baan weer in de mogen terwijl ze daarbij de noodzakelijk geachte maatregelen in acht kunnen nemen. Maar niet alleen bij onze zuiderburen wordt met inachtneming van de nieuwe regels alweer gespeeld, ook in Duitsland, Denemarken, Tsjechië en de Canarische Eilanden rolt de bal alweer, terwijl Portugal, Ierland en Frankrijk een concrete datum voor heropening hebben gecommuniceerd.

Nu Nederland nog. Horen we het woensdag? Het kán toch bijna niet anders? Toch..?

Laatste nieuws