Plannen voor hervatting golf ingediend bij overheid

Op 16 april heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders een algemeen protocol voor de heropening van sport aangeboden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, vergezeld van specifieke protocollen voor 6 verschillende sporten: Paardensport, Fitness, Klimsport, Zwemsport, Squash, en Golf.

open

Hoewel Mark Rutte in het coronadebat van donderdag 16 april niet positief was over het herstarten van sport, heeft het Platform Ondernemende Sportaanbieders verschillende protocollen aangeboden om hopelijk op korte termijn weer verantwoord te kunnen sporten.

Naast een 'algemeen' deel, waarin onder meer de (algmene) hygieneregels uiteen worden gezet en de uitgangspunten voor medewerkers, sporters en leveranciers op een rijtje worden gezet, zijn er ook branchespecifieke aanvullingen.

Voor golf worden onder meer de volgende aanbevelingen/suggesties gedaan:

- (Online) Reserveren starttijden verplicht, betalingen alleen per pin.

- Gebruik van digitale scorekaart wordt gepromoot, papieren kaarten bij de eerste tee.

- Maximaal drie spelers per flight met een startinterval van minstens acht minuten per groep.

- Matten op de drivingrange om en om gesloten, beperkte ruimte op oefengreens (1 persoon per 30m2)

- Les 1 op 1 mogelijk, tenzij lesklanten uit het zelfde huishouden zijn.

- Spelers mogen niet eerder dan vijftien minuten voor aanvang van hun activiteit (les, starttijd, drivingrage, aanwezig zijn.

- Verlaat de sportaccomodatie direct na afronding activiteit.

Ook het golf zelf zal voorlopig anders zijn, zo wordt in het protocol geschreven:

- Holevlaggen mogen niet worden aangeraakt. Oplossingen voor 'uitholen': holecup boven de grond, holecup omdraaien, extra ringen in de hole.

- Bunkers mogen alleen door greenkeepers worden geharkt en daartoe worden de harken verwijderd. Indien een bal in een voetstap ligt mag deze worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker.

- Ballenwassers etc zullen buiten gebruik worden gesteld.

Van reguliere heropening van de clubhuizen is in het protocol geen sprake, maar er wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden om gebruik te maken van het sanitair, hoe spullen kunnen worden opgehaald en eventuele mogelijkheden voor afhaalservice.

Of de ingeleverde protocollen er op korte termijn voor zullen zorgen dat er weer gesport kan worden valt nadrukkelijk nog te bezien, maar zou om diverse redenen goed zijn, zo staat in het persbericht te lezen:

De actie wordt ondersteund door Prof. Dr. M.J.M. (Mai) Chin A Paw, Sociale Geneeskunde VU Amsterdam: “Regelmatige lichaamsbeweging is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid: Bewegen helpt om de kans te verkleinen op hoge bloeddruk, hart- en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische aandoeningen. En meer specifiek voor Corona: lichaamsbeweging stimuleert je immuunsysteem, verbetert de conditie van hart en longen, verbetert je humeur en vermindert gevoelens van angst en stress. 

Voor kinderen is lichaamsbeweging essentieel voor een optimale groei en ontwikkeling. Ik pleit er dan ook voor dat sportaccommodaties zo snel als mogelijk weer op een verantwoorde manier worden geopend. De opzet van het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een goed initiatief hiervoor.”

Er is ook brede steun voor het initiatief vanuit de FNV: Hanan Yagoubi, bestuurder FNV zegt: “Gelet op de inhoud van het protocol, dat voorziet in uitgebreide regels en instructies waaraan sporters en medewerkers zich dienen te houden en die gebaseerd zijn op de RIVM-richtlijnen, onderteken ik het protocol graag. Het kan ertoe bijdragen dat wordt toegestaan dat deze sporten onder voorwaarden weer beoefend mogen worden.”

Het algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen met de bij het POS aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF.