Golf levert in

De Nederlandse golfwereld moet het in 2017 met een flink lagere bijdrage van NOC*NSF doen.

De Nederlandse rolstoelbasketballheren: 88 duizend euro, de Nederlandse bridgers: tweehonderdduizend euro, de Nederlandse kanopoloërs: achttienduizend euro.

Het zijn zomaar drie sporten die meer geld dan de vaderlandse golfers krijgen, of die - in het geval van de poloërs - er in elk geval geld bij krijgen, in plaats van dat er geld afgaat.

Bij de bekendmaking van de toekenningen Topsportgelden 2017+ op Papendal bleek dat golf er bekaaid af kwam. Van ruim €250.000,- in het Olympische jaar 2016, gaat de kraan voor volgend jaar flink dicht: er blijft nog maar €75.000,- over.

In de persverklaring van de sportkoepel worden de bestedingen als volgt verantwoord:

De toewijzingen zijn gebaseerd op de door de sportbonden zelf ingediende investeringsplannen voor de komende jaren. In totaal stelt NOC*NSF de sportbonden en topsportcentra in 2017 € 25 miljoen ter beschikking. Deze toekenning is o.a. mogelijk gemaakt door de extra 10 miljoen die minister Schippers op haar VWS-begroting voor topsport van het kabinet heeft mogen toevoegen.

Ook voor de komende periode stelt NOC*NSF middelen aan sportbonden ter beschikking om hun topsportinvesteringsplannen uit te kunnen voeren. Voorwaarde daarbij is dat deze bonden zelf ca. 30 procent van de investeringskosten voor hun rekening nemen. De middelen die worden verstrekt zijn afkomstig van de Nederlandse Loterij, VWS en het Nederlandse bedrijfsleven.

De daling van de bijdrage aan de golfsport is flink, maar er zijn sporten die er nog bekaaider vanaf komen: onder meer squash, rugby sevens en mountainbike krijgen helemaal geen bijdrage meer. Stijgers zijn er ook. Atletiek, boksen, basketball en turnen krijgen er flink geld bij voor de komende periode.

Zonder specifiek op golf in te gaan zei Jeroen Bijl van de sportkoepel: 'De investeringen worden gedaan met het oog op de potentie van prestaties.' En daarmee zei hij tegelijkertijd - tussen de regels door - heel veel.

De teruggang in de bijdrage betekent overigens niet dat het topsportbudget van de NGF fors gaat dalen. In 2016 was er 1.806.000 euro begroot. De raming is dat er dit jaar 1.766.000 euro wordt uitgegeven. Voor 2017 is een bedrag van 1.690.000 opgenomen in de op 26 november door de Leden (de clubs) goedgekeurde begroting.

Voor 2017 heeft de NGF - in het eerste jaar van het nieuwe beleid - ingezet op twee spelers op de Europese Tour (einde seizoen), een speelster op de Ladies European Tour, een team in de top-8 van een Europees Landenteam Kampioenschap en een individuele amateurzege in een Europees A-toernooi.