NVG Congres druk bezocht

Like to play, love to stay

Ruim driehonderd deelnemers telde het jaarlijkse congres van de NVG, meer dan ooit, en volgens directeur Lodewijk Klootwijk, een teken dat golf weer op de goede weg is.

'Het aantal golfers is nagenoeg gelijk gebleven, terwijl je ziet dat banen met gras een lichte stijging laten zien. Wat opvalt is dat het aantal negen holes rondes opnieuw is gestegen. Golf is steeds meer een negen holes sport aan het worden. Wat we daarnaast ook zien is dat het aantal spelers dat uitstroomt relatief kort nadat ze begonnen zijn, nog altijd relatief hoog is. Het is aan ons de taak hun golfgeluk zo te bevorderen dat ze voor de sport behouden blijven.'

'Golfgeluk' was een terugkerende term op het congres van de NVG, in samenwerking met de PGA Holland en de NGF, met als overkoepelend thema 'Like to play, love to stay'. Met plenaire sessies, best practices en een groot aantal workshops werden de driehonderd aanwezigen - baanmanagers, professionals, clubbestuurders, en anderen - van tools en ideeën voorzien om op de club aan de slag te gaan met het thema.

Aan het eind van de dag werd de jaarlijkse Golf Award uitgereikt aan Pieter Aalders mede vanwege zijn niet aflatende inzet voor vergroening van de sport.