Kennemer voor 3e keer GEO

Hercertificering voor Zandvoortse duinbaan

De Kennemer Golf & Country Club heeft bericht gekregen dat het certificaat van de internationale Golf Environmental Organization (GEO) voor de derde maal is toegekend.

Door de grote waarde en verantwoordelijkheid die de Kennemer hecht aan de natuur en milieu is de Kennemer enorm trots op deze her certificering. Met name door het feit dat een hercertificering uitsluitend verleend wordt indien er aantoonbaar verder stappen zijn gezet ten opzichte van de eerdere certificeringen.

Het GEO-certificaat staat voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu door golfbanen. Internationaal wordt GEO erkend en gefinancierd door onder meer de European Tour, de EGA, de R&A of St. Andrews en de EGCOA. In Nederland wordt de toekenning van het certificaat ondersteund en gefaciliteerd door de NGF. Het doel van GEO is het integreren van sociale, economische en omgevingsbehoeften tot behoud van ecosystemen en biodiversiteit, én het vergroten van het begrip en het draagvlak voor de golfsport als een “groene” sport. Voor de golfer betekent dit bovendien een interessante en uitdagende omgeving. GEO is een wereldwijd breed programma. Het neemt meestal enkele jaren in beslag maar na een goed uitvallende toets van de nationale auditcommissie kan het certificaat verkregen worden. De audits worden elke drie jaar herhaald.

De Kennemer is sinds juni 2010 GEO gecertificeerd en daarmee een van de eerste golfbanen van Nederland die GEO gecertificeerd is. 

(Persbericht)

(Foto: Golfsupport)