'Golf komt thuis'

Op 25 juni 2017 zullen oude tijden even herleven in het dorpshart van Loenen aan de Vecht.

Op 25 juni 2017 zullen oude tijden even herleven in het dorpshart van Loenen aan de Vecht. Ter viering van het tienjarig bestaan van ‘Old Course Loenen’, een van de jongste golfclubs van Nederland, zal de allereerste ‘colf’-partij uit 1297 opnieuw worden gespeeld.

De geschiedenis over het ontstaan van de golfsport is te herleiden tot 27 juni 1296, toen graaf Floris de Vijfde nabij Muiden werd vermoord. De moordenaars, op de hielen gezeten door getrouwen van de graaf van Holland, zochten hun toevlucht in kasteel Kronenburg in Loenen aan de Vecht. Na belegering en uithongering viel hoofdverdachte Gerard van Velsen op 26 december 1296 in handen van zijn belagers. Hij werd geradbraakt en in een ton door de straatjes van Loenen gerold. Ter herinnering aan dit volksgericht trokken een jaar later twee partijen van vier spelers met houten stokken en een bal langs diezelfde route voor het spelen van een zogenoemde colfpartij.

Men begon bij het Rechthuys van Loenen, met als eerste ‘doel’ de keukendeur van kasteel Kronenburg. De partij ging verder door de Dorpsstraat naar de molen en vervolgens naar ‘Huis te Velde’. De partij die de minste slagen nodig had kreeg bier geschonken en er waren appels voor de omstanders. Via het Regthuys belandde men uiteindelijk in de herberg, waar het feest met nog meer bier werd voortgezet.

De Loenense colfpartij werd een jaarlijkse traditie, totdat in 1837 kasteel Kronenburg wegens verval werd afgebroken. Colf werd inmiddels van Friesland tot in Brussel gespeeld, hetgeen valt op te maken uit verboden en reguleringen die door de plaatselijke overheden werden afgekondigd. Het spel met de harde bal werd vaak als te hinderlijk ervaren, terwijl ook nog wel eens ruitje sneuvelde.

Het is zeer aannemelijk dat Hollandse zeevaarders en vissers het colfspel naar de Schotse kust hebben overgebracht, waar het zich als ‘golf’ verder heeft ontwikkeld. Loenen aan de Vecht mag zich daarom met enig recht de bakermat van colf, het latere golf, noemen. Zelfs in het British Museum of Golf te St. Andrews, waar de Schotse origine van het moderne golfspel uitbundig wordt verkondigd, ontkent men niet dat in Nederland al in de vroege middeleeuwen colf werd gespeeld. Ten bewijze daarvan liggen in een hoekje van het museum enkele stokken en zes Delfts blauwe tegels met colf-tafereeltjes. En er zijn zelfs Schotten die, weliswaar na enig aandringen, erkennen dat: ‘Golf was born in Holland, but made in Scotland’.

(persbericht)